Neljapäev, 7. jaanuar 2016

1. Keskerakonna sularaha kasutamisest (kutsutud erakonna esindajad)
2. Ülevaade menetluste käigust
3. Saabunud ja saadetud kirjad
4. Keskerakonna anonüümsetest annetustest Riigikohtu lahendi alusel

Loe edasi
Teisipäev, 24. november 2015
  1. Ülevaade menetluste käigust
  2. Saabunud ja saadetud kirjad: aruandevõlglased ja vastused erakondadele 365 päeva ületanud maksevõlgade kohta tehtud märgukirjadel
  3. Meedias avaldatud infost Comenius OÜ finantstehingute kohta
  4. PPA-ga kohtumise tulemused
  5. Keskerakonna sularaha kasutamisest
Loe edasi
Neljapäev, 22. oktoober 2015

1. Ülevaade haldusmenetluste käigust
2. Erakondade 3. kvartali aruannetest
3. Erakondade pikaajalistest (180 päeva ja enam) võlgadest
4. Keskerakonnale tehtud ettekirjutus 2014. ja 2015. a sularaha liikumist tõendavate dokumentide esitamiseks
5. SAPTK teema jätkamisest
6. Saabunud ja saadetud kirjad
 

Loe edasi
Esmaspäev, 28. september 2015

1. Ülevaade haldusmenetluste käigust.
2. Ülevaade saabunud ja saadetud kirjadest.
3. Kohapeal algatatud küsimused.

Loe edasi
Kolmapäev, 12. august 2015
  1. Ülevaade haldus(kohtu)menetluste käigust
  2. Eesti Keskerakonna haldusmenetlusest 2010 ja 2011 aasta anonüümsete annetuste kandmiseks riigieelarvesse
  3. Ülevaade erakondade kvartali- ja majandusaasta aruannetest
  4. Eesti Keskerakonna pikaajalised arvevõlad
  5. Tallinna kesklinna valitsuse tegevusest Valga kultuurikeskuses
Loe edasi
Teisipäev, 16. juuni 2015

1. Ülevaade komisjoni eelarvest
2. Eesti Keskerakonna haldusmenetlusest 2010 ja 2011 aasta anonüümsete annetuste kandmiseks riigieelarvesse
3. Eesti Keskerakonna pikaajalised arvevõlad
4. Ülevaade käimasolevate haldusmenetluste käigust
5. Tallinna kesklinna valitsuse tegevusest Valga kultuurikeskuses
6. Indrek Variku kaebus

Loe edasi
Esmaspäev, 25. Mai 2015

1. Kohtumine Justiitsministeeriumi ametnikega erakonnaseaduse aruteluks.
2. Ärakuulamiskirja projekt Eesti Keskerakonnale 2012. aastal kajastatud 2010. ja 2011. aasta anomnüümsete annetuste kandmiseks riigieelarvesse.
3. Erakondade pikaajalised arvevõlad.

Loe edasi
Esmaspäev, 25. Mai 2015

1. Kohtumine Justiitsministeeriumi ametnikega erakonnaseaduse aruteluks.
2. Ärakuulamiskirja projekt Eesti Keskerakonnale 2012. aastal kajastatud 2010. ja 2011. aasta anomnüümsete annetuste kandmiseks riigieelarvesse.
3. Erakondade pikaajalised arvevõlad.

Loe edasi
Kolmapäev, 29. aprill 2015

1. Saadetud ja saabunud kirjad
2. SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks tegevusest Riigikogu valimiste eel
3. Eesti Keskerakonna rahastamisest 2012 vs 2010 aastal - menetluse õiguslikust alusest
4. Ülevaade käimasolevatest kohtumenetlustest
5. Komisjoni teabe avalikustamisest
6. Erakondade pikaajalistest võlgadest
 

Loe edasi
Neljapäev, 9. aprill 2015

1. Ülevaade Riigikogu 2015 valimiskampaania ja erakonndade 2015 I kvartali tulude-kulude aruannetest.
2. Arvo Sarapuu ettekirjutusest.
3. Anto Liivati pöördumine seoses Tallinna kesklinna valitsuse tegevusega Valga kultuurikeskuses.
4. SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks tegevusest Riigikogu 2015 valimiste eel.

Loe edasi

Lehed