Kolmapäev, 5. detsember 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon kujundas oma tänasel koosolekul täiendavalt seisukoha Eesti Reformierakonnale tehtud tundmatu päritoluga annetuste osas ja leidis, et lisaks Silver Meikari vahendatud anonüümsetele annetustele tuleks Reformierakonnal kanda riigieelarvesse ka kriminaalasjas ütlusi andnud viie inimese vahendatud anonüümsed annetused.

Loe edasi
Teisipäev, 13. november 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul üle veebipõhise infosüsteemi hankelepingu hanke võitja Mekaia OÜga. Uus infosüsteem peaks edaspidi võimaldama erakondade aruannete esitamist veebikeskkonnas ja seda tööd oluliselt lihtsustama.

Loe edasi
Neljapäev, 25. oktoober 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon valis oma tänasel istungil välja riigihankes osalenud parima pakkumuse komisjoni veebipõhise infosüsteemi arendamiseks, mille tegijaks osutus Mekaia OÜ.

Loe edasi
Kolmapäev, 26. september 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni arutas oma tänasel istungil veebipõhise infosüsteemi arenduse hankega seonduvat, kiitis heaks komisjoni 2012. aasta eelarve muudatused ning 2013.

Loe edasi
Kolmapäev, 15. august 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon arutas oma tänasel istungil erakondade finantsseisu, samuti vaadati üle ettepanekud Riigikogu põhiseaduskomisjonile erakonnaseaduse täiendamise osas erakondade rahastamise järelevalve ja kontrolli tõhustamise eesmärgil ning tutvuti valimiskampaaniate täiendavate aruannetega.

Loe edasi
Teisipäev, 19. juuni 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni tänase koosoleku päevakorras olid erakonnaseaduse võimalikud muudatused erakondade rahastamise läbipaistvuse suurendamiseks, samuti erakondadele tehtud annetuste ja võlgnevustega seotud teemad, mille kohta komisjon oli teinud järelpärimisi nii erakondadele ja, Keskerakonna võlgnevuste osas, ka osaühingule Midfield.

Loe edasi
Kolmapäev, 30. Mai 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) vaatas oma tänasel koosolekul läbi IRLI ja Eesti Keskerakonna audiitorite vastused komisjoni järelpärimisele. Komisjon võttis saadud vastused teadmiseks

Loe edasi
Kolmapäev, 16. Mai 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatles oma tänasel koosolekul erakondade liikmemaksude laekumist ja neile tehtud annetusi 2012. aastal. Vaatluse all olid samuti erakondade 2009.-2011. aasta valimisvõlad.

Loe edasi
Neljapäev, 5. aprill 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul läbi komisjoni töökorraldust puudutavad erakonnaseaduse muudatused ja otsustas neid toetada. Vastava eelnõu on koostöös justiitsministeeriumiga välja töötanud Riigikogu põhiseaduskomisjon, mis otsustab eelnõu algatamise oma 10. aprilli istungil.  

Loe edasi
Kolmapäev, 22. veebruar 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) tänasel koosolekul vaatas komisjon läbi erakondade valimiskampaaniate täiendavad aruanded, arutas komisjoni eelarvet ja komisjoni tööks vajalikke infotehnoloogilisi lahendusi ning vastas kirjadele.

Loe edasi

Lehed