Koosoleku päevakorras neljapäeval, 21. novembril 2019

19. november 2019

1. Saabunud/saadetud kirjad
2. Käimasolevad kohtumenetlused ja ettekirjutused
3. Riigikontrolli juhtumid (Toom)