Kolmapäev, 20. november 2013

Komisjoni käsitles tänasel koosolekul valimisaruannete esitamist esmakordselt komisjoni infosüsteemis, mis valmis käesoleva aasta maikuus.

Loe edasi
Kolmapäev, 16. oktoober 2013

Komisjon otsustas tänasel koosolekul pöörduda Tarmo Lausingu ja Henri Kaselo poole, paludes nad komisjonile selgitusi andma nende ajakirjanduses avaldatud väidete kohta, mis käsitlevad Keskerakonna rahastamist.

Loe edasi
Kolmapäev, 18. september 2013

Komisjon otsustas oma tänasel koosolekul tellida uuringufirmalt Emor laiaulatusliku monitooringu erakondade meediakampaaniate kohta, mis võimaldab komisjonil võrrelda parteide esitatavaid aruandeid sõltumatu uuringuasutuse fikseeritud andmetega. Nii tekib komisjonil võrdlusbaas, leidmaks võimalikke anomaaliaid ja eksimusi esitatud aruannetes.

Loe edasi
Kolmapäev, 21. august 2013

Komisjon tutvus tänasel koosolekul ülevaatega erakondade 2012. aasta majandusaasta aruannetest. Ülevaates käsitleti erakondade netovara seisu, laenukohustusi, valmiskampaaniateks kulunud raha, maksevõimet, aga ka seda, kuivõrd erakonnad majandusaasta aruandes oma kulude sisu avalikkuse jaoks avavad.

Loe edasi
Kolmapäev, 17. juuli 2013

Komisjon arutas tänasel koosolekul võimalusi tellida oktoobris aset leidvate kohalike valimiste kontekstis meediamonitooring, aitamaks komisjonil valimiste järel analüüsida esitatud aruannete vastavust erakonnaseadusele.

Loe edasi
Kolmapäev, 19. juuni 2013

Komisjon otsustas tänasel koosolekul heaks kiita ja vastu võtta komisjoni uue veebipõhise aruandluskeskkonna arenduse, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Keskkond muutub kättesaadavaks ja avalikult jälgitavaks lähiperioodil.

Loe edasi
Kolmapäev, 15. Mai 2013

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas täna veel kord üle komisjoni uue veebipõhise aruandluskeskkonna, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Uue infosüsteemi valmimise tähtaeg on 31. mai 2013.

Loe edasi
Kolmapäev, 3. aprill 2013

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis oli täna esitlusel uus erakondade veebipõhine  aruandluskeskkond, mis lihtsustab ja ühtlustab edaspidi erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide aruannete esitamist. Uue infosüsteem valmimise tähtaeg on mai 2013.

Loe edasi
Kolmapäev, 20. veebruar 2013

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul üle kokkuvõtted erakondade 2012. aasta liikmemaksude ja annetuste aruannetest ning  valimiste võlgade tasumisest 2012. aastal. Samuti kinnitas komisjon oma 2012. aasta tööaruande ning kuulas ära ülevaated infosüsteemi arenduse ja erakondade rahastamisega seotud ettepanekute käigust.

Loe edasi
Kolmapäev, 30. jaanuar 2013

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) vaatas oma tänasel koosolekul üle kokkuvõtted erakondade 2012. aasta liikmemaksude ja annetuste aruannetest ning  valimiste võlgade tasumisest 2012. aastal. Samuti kinnitas komisjon oma 2012. aasta tööaruande ning kuulas ära ülevaated infosüsteemi arenduse ja erakondade rahastamisega seotud ettepanekute käigust.

Loe edasi

Lehed