Erakondade rahaline tegevus

 • Erakondade tululiikide osakaalud aasta kogutulust

  Erakonnaseadusega on erakonnale lubatud tuluallikateks riigitoetus, füüsiliste isikute annetused, liikmemaksud ja erakonna varaga teenitud tulu. Graafikuga esitatakse iga erakonna aasta kogutulu erinevate tululiikide lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga tululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogutulust protsentides.

  Tutvu tulude aruannetega

 • Erakondade kululiikide osakaalud aasta kogukulust

  Erakonnaseadus kohustab erakonda kajastama oma kulusid kolmes lõikes: poliitilise tegevuse-, tööjõu- ja majandamiskuludena (poliitilise tegevuse kulud deklareeritakse omakorda liigendatuna, kuid seda graafik ei hõlma). Graafikul esitatakse iga erakonna aasta kogukulu kolme kululiigi lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga kululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogukulust protsentides.

  Tutvu kulude aruannetega

 • Annetused ja valimised

  Erakond deklareerib oma tulud, sh neile laekunud annetused kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondadele kvartalis tehtud annetused. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju laekunud annetuste suurusele.

  Tutvu annetuste aruannetega

 • Poliitilise tegevuse kulud ja valimised

  Erakond deklareerib oma kulud, sh kulud poliitilisele tegevusele kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondade kvartali jooksul tehtud kulutused poliitilisele tegevusele. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju poliitilise tegevusega seotud kulutuste suurusele.

  Tutvu rahastamise aruannetega lähemalt

Loading

Andmed puuduvad...

KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGUDE VALIMISED 17. OKTOOBRIL 2021

JUHISED VALIMISKAMPAANIA RAHASTAMISE JA ARUANDLUSE KOHTA

Tuletame kõigile kohalikele omavalitsustele meelde, et maksumaksja raha eest väljaantavad infolehed ei ole koht, mida tohiks kasutada erahuvides tehtavaks poliitiliseks mainekujunduseks. 

Loe lähemalt

Komisjoni tutvustus

Foto: Erik Peinar

Komisjoni põhiline töövahend on erakondade finantsaruandluse infosüsteem, mille kaudu kogutakse ja avalikustatakse erakondade rahastamisega seotud aruandlus usladusväärselt ning võrreldaval kujul.