20. novembril 2013 -valimisaruannete esmakordsest esitamisest komisjoni infosüsteemis

20. november 2013

Komisjoni käsitles tänasel koosolekul valimisaruannete esitamist esmakordselt komisjoni infosüsteemis, mis valmis käesoleva aasta maikuus.

Valimisaruande peavad esitama nii erakonnad, valimisliidud kui ka üksikkandidaadid. Eile õhtuks oli oma aruande ERJK infosüsteemi sisestanud 101 üksikkandidaadist 46 ehk 45%, 297 valimisliidust 165 ehk 55%. Erakondadest oli eilseks esitanud aruande üks.

Aruandes kajastatakse kulutused, mis on tehtud erakonna ja tema sidusorganisatsioonide ning erakonna nimekirjas kandideerinud isikute, valimisliidu ja valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikute ning üksikkandidaatide valimiskampaaniaks.

Valimisliidud ja üksikkandidaadid märgivad aruandes ära ka kulutuste tegemiseks kasutatud raha allikad. Aruanne tuleb esitada ka juhul, kui kampaaniaks kulutusi ei tehtud.

Kui erakonna või valimisliidu nimekirjas kandideerinud isik tegi valimiskampaaniaks kulutusi erakonna või valimisliidu kuludest eraldi, kajastatakse tema aruanne erakonna või valimisliidu aruandes. Oma aruande õiguspärasuse eest vastutab erakonna või valimisliidu nimekirjas kandideerinud isik.

Valimiskampaania aruanne koostatakse tasutud ja tasumata kulude lõikes. Võlgnevuste kohta esitatakse täiendav aruanne kvartali lõpu seisuga aruandekvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Täiendavad aruanded esitatakse seni, kuni võlasuhe on lõppenud.

Erakond täidab valimiskampaania aruandes vaid kulude osa.

Valimisliit märgib aruandes valimiskampaaniaks kasutatud erakonnaseadusega lubatud rahastamise allika liigi (annetus valimisliidule), vahendi andja nime ja isiku- või registrikoodi ning vahendi väärtuse ja laekumise kuupäeva.

Üksikkandidaat märgib aruandes valimiskampaaniaks kasutatud rahastamise allika liigi (annetus või kandidaadi isiklik vara). Annetuse kohta märgitakse annetaja nimi ja isikukood ning annetuse väärtus ja laekumise kuupäev, isikliku vara kohta märgitakse vaid valimiskampaania kulude tasumiseks kasutatud rahasumma.

Valimiskampaania aruanne esitatakse ERJK-le komisjoni veebilehe (www.erjk.ee) kaudu, kus on  selleks link „Aruannete esitamine“. Sama lingi alt leiab ka aruande täitmise juhendi.

Aruande saavad esitada üksikkandidaadid ning erakondi ja valimisliite juhtima õigustatud isikud, kes võivad volitada teisi isikuid (täitjat ja allkirjastajat) aruande esitamise toiminguid tegema. Aruanne allkirjastatakse digitaalselt (ID-kaardi või mobiil-ID abil).

Valimiskampaania aruanne avalikustatakse ERJK veebilehel.