• Riigitoetust saavate erakondade tululiikide osakaalud kogutulust 2015

  • Riigitoetust saavate erakondade kululiikide osakaalud kogukulust 2015

  • Riigitoetust saavate erakondade annetused kvartalites

Komisjoni tutvustus

ERJK KomisjonAlates 2011. aasta maist loodi erakonnaseaduse alusel Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon. Komisjoni ülesandeks on kontrollida erakondade, aga ka valimistel osalevate valimisliitude ja üksikkandidaatide raha hankimise ja kulutamise seaduslikkust ning muude erakonnaseadusest tulenevate reeglite täitmist.

Komisjoni kuuluvad kõigi parlamendis esindatud erakondade nimetatud esindajad ning õiguskantsleri, riigikontrolöri ning vabariigi valimiskomisjoni nimetatud esindaja. Komisjoni liikmed on sõltumatud, see tähendab, ei esinda oma töös neid nimetanud organisatsioonide huvisid ja vaateid.

Komisjoni põhiline töövahend on erakondade finantsaruandluse infosüsteem, mille kaudu kogutakse ja avalikustatakse erakondade rahastamisega seotud aruandlus usladusväärselt ning võrreldaval kujul.