• Riigitoetust saavate erakondade kululiikide osakaalud kogukulust 2017

  • Riigitoetust saavate erakondade kogukulu 2017

  • Riigitoetust saavate erakondade tululiikide osakaalud kogutulust 2017

  • Riigitoetust saavate erakondade kogutulu 2017

  • Riigitoetust saavate erakondade annetused kvartalites

15. OKTOOBRIL 2017 TOIMUNUD KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISTE VALIMISKAMPAANIA ARUANDE ON ESITANUD KÕIK VALIMISTEL OSALENUD ERAKONNAD, VALIMISLIIDUD JA 59-st ÜKSIKKANDIDAADIST 58.