Erakondade rahaline tegevus

 • Erakondade tululiikide osakaalud aasta kogutulust

  Erakonnaseadusega on erakonnale lubatud tuluallikateks riigitoetus, füüsiliste isikute annetused, liikmemaksud ja erakonna varaga teenitud tulu. Graafikuga esitatakse iga erakonna aasta kogutulu erinevate tululiikide lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga tululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogutulust protsentides.

  Tutvu tulude aruannetega

 • Erakondade kululiikide osakaalud aasta kogukulust

  Erakonnaseadus kohustab erakonda kajastama oma kulusid kolmes lõikes: poliitilise tegevuse-, tööjõu- ja majandamiskuludena (poliitilise tegevuse kulud deklareeritakse omakorda liigendatuna, kuid seda graafik ei hõlma). Graafikul esitatakse iga erakonna aasta kogukulu kolme kululiigi lõikes. Peatudes kursoriga tulbal, avaneb info, milles kuvatakse iga kululiigi rahaline maht kui ka selle osakaal erakonna kogukulust protsentides.

  Tutvu kulude aruannetega

 • Annetused ja valimised

  Erakond deklareerib oma tulud, sh neile laekunud annetused kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondadele kvartalis tehtud annetused. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju laekunud annetuste suurusele.

  Tutvu annetuste aruannetega

 • Poliitilise tegevuse kulud ja valimised

  Erakond deklareerib oma kulud, sh kulud poliitilisele tegevusele kvartali kaupa. Graafikuga esitatakse ajas jätkuvalt erakondade kvartali jooksul tehtud kulutused poliitilisele tegevusele. Joongraafiku ajateljel on märgitud valimissündmused alates 2013. aasta KOV valimistest. Ajateljel liikudes näeb valimissündmuse mõju poliitilise tegevusega seotud kulutuste suurusele.

  Tutvu rahastamise aruannetega lähemalt

Loading

Andmed puuduvad...

26. MAIL 2019 TOIMUVA EUROOPA PARLAMENDI VALIMISE KAMPAANIAARUANNETE ESITAMISE TÄHTAEG ON 24. JUUNI 2019

VALIMISKAMPAANIA ARUANDE KOOSTAMISE JA ESITAMISE MEELESPEA

Kasutajatugi tööpäevadel ajavahemikul kl. 10-12 ja 14-16 tel 631 6640.