• Riigitoetust saavate erakondade tululiikide osakaalud kogutulust 2015

  • Riigitoetust saavate erakondade kululiikide osakaalud kogukulust 2015

  • Riigitoetust saavate erakondade annetused kvartalites

Erakonna, valimisliidu ja üksikkandidaadi valimiskampaania rahastamise meelespea

Erakond:
* ei või kasutada erakonna või erakonna nimekirjas kandideeriva isiku valimiskampaania teostamiseks avalikke vahendeid, välja arvatud erakonnaseaduse alusel makstavaid riigieelarvelisi eraldisi;
* veendub, et erakonna rahastamine hõlmaks vaid tema enda poliitilist tegevust tema enda huvides, st erakond ei või rahastada erakonna liikme valimiskampaaniat, kes kandideerib üksikkandidaadina või väljaspool erakonda valimisliidu nimekirjas;
* esitab valimiskampaania aruande vaid erakonna nimekirjas kandideerinud isikute endi poolt tehtud valimiskampaania kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.
Valimisliit ja valimisliidu nimekirjas kandideeriv isik:
* keelatud on oma valimiskampaania teostamiseks kasutada avalikke vahendeid;
* võib valimiskampaaniat rahastada vaid füüsiliste isikute annetustest;
* kes on samal ajal mõne erakonna liige, ei või kasutada oma valimiskampaania teostamiseks erakonna vahendeid;
* valimisliit esitab valimiskampaania aruande nii enda kui valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikute kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.
Üksikkandidaat:
* keelatud on oma valimiskampaania teostamiseks kasutada avalikke vahendeid;
* võib oma valimiskampaaniat rahastada isiklikest vahenditest ja füüsiliste isikute annetustest;
* esitab valimiskampaania aruande oma kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.