Koosoleku päevakorras neljapäeval, 16. detsembril 2021

9. detsember 2021
  1. Saabunud kirjad
  2. Pooleliolevad menetlused
  3. KOV 2021 valimiskampaania aruandevõlglased