Kolmapäeval, 22. oktoobril komisjoni päevakorras järgmised küsimused

20. oktoober 2014
  1. Käimasolevad haldusmenetlused: Eesti Keskerakonna rahastamise kohta 2010. aastal; ettekirjutused KOV 2013 valimiskampaanias kasutatud keelatud annetuste tagastamiseks; väärteomenetlusest seoses EP 2014 kandidaatide arvelduskontodest mitteteatamisega.
  2. Perioodilised aruanded: kvartaliaruannetest; aruandevõlglased (KOV 2013, EP 2014, tulud-kulud 30.09.2014 ja tasumata arved seisuga 30.09.2014).
  3. Laekunud avaldused ja teave: Eesti Keskerakonna avaldus; Eesti Keskerakonna Noortekogu avaldus; Jõhvi valla volikogu valimiskampaaniast.
  4. Komisjoni kirjavahetuse lekkimisest.