Kolmapäeval, 17. septembril 2014 on komisjoni päevakorras

17. september 2014
  1. Ilmsiks tulnud teave Eesti Keskerakonna rahastamise kohta 2010. aastal
  2. Ettekirjutused KOV 2013 valimiskampaanias kasutatud keelatud annetuste tagastamiseks
  3. KOV 2013 ja EP 2014 aruandevõlglased
  4. Kvartaliaruannete võlglased
  5. Ülevaade erakondade 2013. a majandusaasta aruannetest
  6. Väärteomenetlusest seoses EP 2014 kandidaatide arvelduskontodest mitteteatamisega
  7. Komisjoni töökorra täiendamine
  8. Komisjoni eelarvest