Esmaspäeval 27. mail 2014

27. Mai 2014

Komisjon saatis 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud  kandidaatidele Karin Tammemäele, Priit Kutserile, Jaanus Mutlile, Edgar Savisaarele ja Urmas Kruusele ettekirjutuse tagastada saadud juriidilise isiku annetus selle teinud isikule - juriidilise isiku annetused ei ole lubatud.

Komisjoni tugines oma otsuses Tartu Ülikooli teadlastelt saadud eksperdihinnangule, mille komisjon tellis juba jaanuaris nimetatud isikutega seotud reklaamide/teavituse tegelikult tajutava tähenduse hindamiseks. Eksperdihinnang ja sellega seotud failid on kättesaadavad komisjoni dokumendiregistrist: http://www.erjk.ee/et/dokumendiregister/kirjad?op=emsplain&page=dokumentide_detailid&pid=f3f6a199-95cc-4470-b6f6-ee374fa2b1bb&.

Taustaks

Avalikkuse tähelepanu on pälvinud juhtumid Tallinnas ja Tartus, kus tekkis küsimus, kas isikud, kes ühtlasi kandideerisid KOVide 2013. aasta valimistel erakondade nimekirjas, on valimiseelsel perioodil teavituskampaanias osalemise kaudu saanud reklaami näol annetuse juriidiliselt isikult ja/või lasknud reklaami kinni maksta omavalitsusel. Nimetatud asjaoludel avalike vahendite kasutamise õiguspärasuse kohta andis Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon 23. jaanuaril 2014 hinnangu, milles taunis omavalitsuse juhtide ebaeetilist käitumist ning tegi seadusandjale ettepaneku asjassepuutuvate seaduste täiendamiseks.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon asus pärast KOVide 2013. aasta valimisi samuti eelnimetatud asjaolusid menetlema, kuid eelkõige erakonnaseadusest lähtuvalt: kas tegemist on kandidaatide valimisreklaamiga, mille eest on tasunud juriidiline isik, juriidilise isiku annetus aga on erakonnaseaduse kohaselt keelatud. Komisjon kaasas menetlusse järgmised plakatid ja videoklipid:

  • Hiiu staadioni avamise plakat Jaanus Mutli, Edgar Savisaare ja Arvo Sarapuuga;
  • Tartu triatloni plakat Urmas Kruusega;
  • Priit Kutseri plakat;
  • Karin Tammemäe plakat;
  • videoklipp Edgar Savisaarega, kes kutsub valima;
  • videoklipp Edgar Savisaarega, kes kutsub maratonile.

Jaanuaris 2014 tellis komisjon Tartu Ülikooli teadlastelt eksperdihinnangu nimetatud reklaamide tegelikult tajutava tähenduse hindamiseks. Samuti tutvus komisjon korruptsioonivastase erikomisjoni kogutud reklaamiasjatundjate hinnangutega nimetatud reklaamidele. Nii teadlased kui ka reklaamispetsialistid hindasid reklaame valimiskampaania raames tehtud isikureklaamideks.

Teiseks veendus komisjon selles, kes nimetatud reklaamid tellis – Urmas Kruusega plakat valmis MTÜ TriSmile tellimusel, ülejäänud plakatid ja videoklipid tellis Tallinna Linnavalitsus.

Toetudes saadud infole, jõudis komisjon järeldusele, et kõigi nimetatud reklaamide puhul oli tegemist KOVide 2013. aasta valimistel registreeritud kandidaatide valimisreklaamiga, mille eest olid tasunud juriidilised isikud. Erakonnaseaduse paragrahv 123 lõike 2  punkt 2 sätestab, et juriidilise isiku annetus on keelatud, ja sama seaduse paragrahv 124 lõige 1, et keelatud annetus tuleb annetuse tegijale tagastada.

Komisjon käsitles avalike vahendite kasutamist KOVide 2013. aasta valimiskampaanias ka üldisemalt, samuti sanktsioone sellise tegevuse eest.