21. mail 2014 on koosoleku päevakorras järgmised teemad:

15. Mai 2014

Ülevaade 2014. a I kvartali erakondade tulude ja kulude aruannetest ja KOV 2013 valimiskampaania aruande võlglastest;

Õiguslik hinnang administratiivsete vahendite kasutamisele KOV 2013 valimiskampaanias;

Algatatud erakonnaseaduse muutmise eelnõust 437 SE ja valimisseaduste muutmise eelnõust 666 SE.