18. septembril 2013 - Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon laseb valimiste meediakampaaniat põhjalikult monitoorida

18. september 2013

Komisjon otsustas oma tänasel koosolekul tellida uuringufirmalt Emor laiaulatusliku monitooringu erakondade meediakampaaniate kohta, mis võimaldab komisjonil võrrelda parteide esitatavaid aruandeid sõltumatu uuringuasutuse fikseeritud andmetega. Nii tekib komisjonil võrdlusbaas, leidmaks võimalikke anomaaliaid ja eksimusi esitatud aruannetes.

Ühtlasi otsustati saata erakondadele märgukirjad, kus palutakse alal hoida reklaami meediakampaaniat detailsemalt avavad materjalid (info kanalite, hulkade, näitamise-edastamise jms kohta). Komisjon palub selle info põhjalt erakondi olla valmis eristama reklaami tootmise ja edastamise kulusid.

Komisjon arutas ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) 2011. aasta Riigikogu valimiste aruande parandusi, mida SDE komisjonile esitas seoses asjaoluga, et valimiskampaania aruandest oli välja jäänud Rakett OÜ arve summas 41 692 eurot, küll aga oli nimetatud kulu kajastatud erakonna auditeeritud majandusaasta aruandes reklaamikulude alajaotuses. Kontrolli käigus esitas SDE komisjonile parandusi käsitlevad väljavõtted raamatupidamissüsteemist ning kulude tasumist tõendavad pangadokumendid. Komisjon võttis esitatud info teadmiseks. Valimiste aruande paranduse osas lõpliku selguse saamiseks soovib komisjon esitatud materjalidele lisada ka nimetatud reklaamiarve ja viimase sisu kajastava lepingu, seepärast palub komisjon erakonnal ning reklaamteenuse osutajal edastada komisjonile vastavad materjalid.

Komisjon avaldas lootust, et seekordse kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste kampaania kohta esitatavad aruanded näitavad olulist erakondade raamatupidamise taseme paranemist. Komisjoni sekretariaadi liikmed on korraldanud erakondade raamatupidamisega tegelejatele mitmeid koolitusi. Käivitunud on ka komisjoni elektrooniline aruannete esitamise keskkond, mis peaks oluliselt vähendama aruannetes ette tulla võivaid vigu ning vähendama käsitsitööd nende töötlemisel ja analüüsil.

ERJK arutas ühtlasi ühe kandidaadi pöördumist, kus ta küsis, kas telekanalis kandidaadile pakutava tasuta eetriaja vastuvõtmise korral oleks tegu keelatud annetusega erakonnaseaduse mõistes ning kuidas tuleks sellise enesetutvustusvõimaluse kasutamist hilisemas valimiskampaania aruandes kajastada.

Komisjon leidis, et erakonnaseadust tuleks tõlgendada  tervest mõistusest lähtuvalt ja sel juhul ei ole valimistega seotud tasuta tutvustamise võimaluste kasutamine (näiteks ERR-i pakutavad klipid)  vaadeldav kui ebaseadusliku annetuse vastuvõtmine.