Erakonna tegevuse lubatud rahastamise allikateks on:

  • Liikmemaksud
  • Eraisiku annetused
  • Riigitoetus
  • Tulu erakonna varaga

Valimisliidu valimiskampaania lubatud rahastamise allikaks on:

  • Annetused

Üksikkandidaadi valimiskampaania lubatud rahastamise allikateks on:

  • Annetused
  • Isiklik vara