Kvartaliaruandes (esitab vaid erakond) esitatakse kulud järgnevas jaotuses:

 • Poliitilise tegevuse kulud
 • Tööjõukulud
 • Majandamiskulud

       Poliitilise tegevuse kulud esitatakse kvartaliaruandes omakorda järgnevalt:

 • Reklaamikulud liigiti (tele-, raadio-, interneti-, väli- ja ajakirjanduslik reklaam, reklaamtrükised)
 • Suhtekorralduskulud
 • Publikatsioonide kulud
 • Avalike ürituste kulud
 • Muud poliitilise tegevuse kulud

Valimiskampaania aruandes esitatakse kulud järgnevas jaotuses:

 • Reklaamikulud liigiti (tele-, raadio-, interneti-, väli- ja trükireklaam)
 • Suhtekorralduskulud
 • Publikatsioonide kulud
 • Avalike ürituste kulud
 • Muud valimiskampaania kulud

       Kulude kohta märgitakse valimiskampaania aruandes:

 • Kuludokumendi kuupäev
 • Kuludokumendi number
 • Makse saaja nimi
 • Makse saaja isiku- või registrikood
 • Kululiik
 • Kulu maksumus
 • Tasutud kulusumma
 • Tasumata kulusumma
 • Tasumise kuupäev