Erakonnaseaduse kohaselt on aruandekohuslasteks kõik erakonnad ja iga Riigikogu, Euroopa Parlamendi või kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud valimisliit ja üksikkandidaat.

Erakond esitab kahesuguseid aruandeid:

  • Kvartaliaruanne erakonna tulude, kulude ja laekumiste kohta
  • Valimiskampaania aruanne erakonna nimekirjas kandideerinud isikute kulude ja nende tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta

Valimisliit esitab valimiskampaania aruande valimisliidu ja tema nimekirjas kandideerinud isikute kampaaniakulude ning kulude tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.

Üksikkandidaat esitab valimiskampaania aruande kampaaniakulude ja kulude tasumiseks kasutatud vahendite päritolu kohta.