Siit leiad Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud isikute - erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania rahastamise aruanded alates 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest.

NB! Varasemad valimiskampaania aruanded on leitavad Riigikogu dokumendiregistrist.

Erakonnad kajastasid kuni 1. jaanuarini 2014 oma valimiskampaania aruannetes vaid kampaaniakulud, kuna deklareerivad oma rahalised vahendid tulude ja laekumiste perioodiliste aruannetega.TÄHELEPANU! Erakondade valimiskampaania kulude suurus on omavahel võrreldamatu, kuna valimiskampaania läbiviimise ajaline periood ja kampaaniakulude olemus on määratlemata. Seetõttu erinevad kampaania perioodid kordades, erinevad on erakonniti ka käsitlused sellest, mida lugeda kampaaniakuludeks.

Alates 1. jaanuarist 2014 kajastavad erakonnad valimiskampaania aruannetes vaid erakonna nimekirjas kandideerinud ise kulutusi teinud isikute kulud ja kulude tasumise allikad, erakonna kulud kajastatakse vaid kvartali tulude, laekumiste ja kulude aruannetes.

Valimisliidud ja üksikkandidaadid kajastavad oma valimiskampaania aruannetes nii kampaaniaga seotud kulud kui ka kulude tasumiseks kasutatud rahalised vahendid.

 

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimine 2017 põhiaruanne

13.11.2017 Lääneranna valimisliit (Lääneranna vald, Pärnu maakond)
Lääneranna valimisliit (Lääneranna vald, Pärnu maakond)
2 676
2 676
0
Nr.
Kuludok. number
Reg. kood või sünnikuupäev
Kululiik
Tasutud kulu summa
Tasumata kulu summa
Tasumise kuupäev
1.
14.10.2017
172140
Kinkston OÜ
10947930
Muud valimiskampaania kulud
317
317
0
15.10.2017
2.
07.10.2017
2523
Varbla Vallavalitsus
75000526
Avalike ürituste kulud
2
2
0
07.10.2017
3.
29.09.2017
00422
Osaühing ALFAPRESS
10670954
Reklaamtrükised
39
39
0
02.10.2017
4.
29.09.2017
2017-09-12-AR
OÜ Keeletoimetus
11613533
Reklaamtrükised
120
120
0
02.10.2017
5.
26.09.2017
7883063
ZONE MEDIA OÜ
10577829
Internetireklaam
67
67
0
26.09.2017
6.
25.09.2017
00405
Osaühing ALFAPRESS
10670954
Reklaamtrükised
115
115
0
26.09.2017
7.
25.09.2017
171327
Osaühing Hansaprint
10207920
Reklaamtrükised
694
694
0
02.10.2017
8.
25.09.2017
802444
Aktsiaselts Eesti Post
10328799
Publikatsioonide kulud
370
370
0
25.09.2017
9.
21.09.2017
802444
Aktsiaselts Eesti Post
10328799
Publikatsioonide kulud
228
228
0
21.09.2017
10.
21.09.2017
8
Valge Aurik OÜ
11199967
Muud valimiskampaania kulud
420
420
0
25.09.2017
11.
18.09.2017
00356
Osaühing ALFAPRESS
10670954
Reklaamtrükised
136
136
0
19.09.2017
12.
11.09.2017
709048
osaühing GANTELLO
10112533
Reklaamtrükised
158
158
0
12.09.2017
13.
10.09.2017
7878742
ZONE MEDIA OÜ
10577829
Internetireklaam
10
10
0
10.09.2017
MIKK PIKKMETS
252
252
0
Nr.
Kuludok. number
Reg. kood või sünnikuupäev
Kululiik
Tasutud kulu summa
Tasumata kulu summa
Tasumise kuupäev
14.
03.10.2017
171408
Osaühing Hansaprint
10207920
Reklaamtrükised
252
252
0
10.10.2017
Isikud kokku:
252
252
0
Kokku:
2 928
2 928
0

Tasumiseks kasutatud vahendid

Lääneranna valimisliit (Lääneranna vald, Pärnu maakond)
2 676
Nr.
Laekumise liik
Raha andja reg. kood või sünnikuupäev
1.
01.10.2017
Rahaline annetus
OLAVI VAINU
12.10.1972
50
2.
01.10.2017
Rahaline annetus
RAIMOND LOBJAKAS
23.12.1957
50
3.
01.10.2017
Rahaline annetus
JANAR SÕBER
21.06.1982
50
4.
01.10.2017
Rahaline annetus
KALMER NELLIS
17.03.1973
50
5.
01.10.2017
Rahaline annetus
IREEN KANGRO
24.05.1983
65
6.
01.10.2017
Rahaline annetus
KAJA LOTMAN
10.05.1960
70
7.
01.10.2017
Rahaline annetus
TAUNO TÄHE
04.10.1966
50
8.
01.10.2017
Rahaline annetus
MARDO LEIUMAA
14.05.1962
65
9.
01.10.2017
Rahaline annetus
PEEP PÕLDÄÄR
23.05.1959
65
10.
01.10.2017
Rahaline annetus
ANTS MÕLDER
26.09.1955
50
11.
01.10.2017
Rahaline annetus
KRISTI-CAROLINA REINMAA
03.08.1978
78
12.
01.10.2017
Rahaline annetus
JAANUS VÄLIMÄE
29.12.1969
50
13.
01.10.2017
Rahaline annetus
SAIMA SOOBARD
30.08.1962
67
14.
01.10.2017
Rahaline annetus
KRISTEL ROHUMÄGI
09.04.1978
50
15.
01.10.2017
Rahaline annetus
ANDRI ANNERVIEK
05.08.1997
50
16.
01.10.2017
Rahaline annetus
KUUNO ANIJÄRV
08.04.1977
67
17.
01.10.2017
Rahaline annetus
MAIDU LEEVER
29.01.1970
50
18.
01.10.2017
Rahaline annetus
PILLE SAATMÄE
03.05.1966
50
19.
01.10.2017
Rahaline annetus
ARNO PEKSAR
27.04.1961
60
20.
01.10.2017
Rahaline annetus
TIINA LOBJA
06.04.1956
164
21.
01.10.2017
Rahaline annetus
KASPAR ARUSALU
18.12.1995
50
22.
01.10.2017
Rahaline annetus
SIVAR TÕNISSON
31.12.1966
50
23.
01.10.2017
Rahaline annetus
MARE PAARASMA
13.05.1960
50
24.
01.10.2017
Rahaline annetus
ANNELI PIKKMETS
13.08.1984
50
25.
01.10.2017
Rahaline annetus
AIN SAARE
23.01.1979
29
26.
01.10.2017
Rahaline annetus
JÜRI HINSBERG
02.01.1986
50
27.
01.10.2017
Rahaline annetus
MEELIS HOLTER
11.10.1966
50
28.
01.10.2017
Rahaline annetus
RAGNE KALMET
21.10.1987
50
29.
01.10.2017
Rahaline annetus
ILME FIGOL
17.01.1960
50
30.
01.10.2017
Rahaline annetus
VEIKO LAEV
04.04.1970
50
31.
01.10.2017
Rahaline annetus
MARGIT MERILA
15.04.1964
50
32.
01.10.2017
Rahaline annetus
KAIDO SAAK
29.08.1965
50
33.
01.10.2017
Rahaline annetus
STANISLAV NEMERŽITSKI
24.03.1982
50
34.
01.10.2017
Rahaline annetus
JÜRI MÕNISTE
02.06.1964
50
35.
01.10.2017
Rahaline annetus
EVA KÄÄRAMEES
19.02.1952
50
36.
01.10.2017
Rahaline annetus
ANNIKA URBEL
26.02.1990
67
37.
01.10.2017
Rahaline annetus
MART VIIPSI
20.02.1951
50
38.
01.10.2017
Rahaline annetus
MAIRO KANTER
27.08.1989
50
39.
20.09.2017
Rahaline annetus
MIKK PIKKMETS
27.12.1983
277
40.
20.09.2017
Rahaline annetus
JAAK KASTEPÕLD
26.02.1973
65
41.
20.09.2017
Rahaline annetus
PILLE KAISEL
27.04.1969
50
42.
20.09.2017
Rahaline annetus
VALLO KAPPAK
31.08.1984
137
MIKK PIKKMETS
252
Nr.
Laekumise liik
Raha andja reg. kood või sünnikuupäev
43.
Isiklikud vahendid
252
Isikud kokku:
252
Kokku:
2 928

Koondtabel

Aruandva isiku kulud
Isikud
Kokku:
Kululiigid
Kulu maksumus
Tasutud kulu summa
Tasumata kulu summa
Kulu maksumus
Tasutud kulu summa
Tasumata kulu summa
Kulu maksumus
Tasutud kulu summa
Tasumata kulu summa
Reklaamikulud
1 339
1 339
0
252
252
0
1 591
1 591
0
Internetireklaam
77
77
0
0
0
0
77
77
0
Reklaamtrükised
1 261
1 261
0
252
252
0
1 513
1 513
0
Publikatsioonide kulud
598
598
0
0
0
0
598
598
0
Avalike ürituste kulud
2
2
0
0
0
0
2
2
0
Muud valimiskampaania kulud
737
737
0
0
0
0
737
737
0
Kokku:
2 676
2 676
0
252
252
0
2 928
2 928
0