Päringud on rajatud erakondade aruannetes esitatud andmetele.

Päringute abil saab filtreerida vaid huvipakkuvat informatsiooni ja näha aruannete ning aruandvate isikute andmeid mitmel erineval kujul.

Päringu koostamiseks tuleb püstitada eesmärk, mida ja mis kujul näha tahetakse ja sellest tulenevalt valida vastavad andmefiltrid.  

Eesti Reformierakond, Kõik tululiigid, 2014

Eesti Reformierakond
1
Rahaline annetus
463 972
2
Riigitoetus
1 762 234
3
Tulu erakonna varalt
7 149
4
Liikmemaks
24 598
Kokku:
2 257 953

Tabelis ei esitata erakonda, kellel valitud perioodil tulud puuduvad