• Riigitoetust saavate erakondade tululiikide osakaalud kogutulust 2016

  • Riigitoetust saavate erakondade kululiikide osakaalud kogukulust 2016

  • Riigitoetust saavate erakondade annetused kvartalites

15. OKTOOBRIL 2017 TOIMUNUD KOHALIKU OMAVALITSUSE VOLIKOGU VALIMISTE VALIMISKAMPAANIA ARUANDE ON ESITANUD KÕIK VALIMISTEL OSALENUD ERAKONNAD, VALIMISLIIDUD JA 59-st ÜKSIKKANDIDAADIST 58.