• Riigitoetust saavate erakondade tululiikide osakaalud kogutulust 2016

  • Riigitoetust saavate erakondade kululiikide osakaalud kogukulust 2016

  • Riigitoetust saavate erakondade annetused kvartalites

Valimiskampaania 15. oktoobril 2017 toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

KOV 2017 VALIMISKAMPAANIA ARUANDE ESITAMISE TÄHTAEG ON 16. NOVEMBRIL 2017.

Valimistel osalevad erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid on alustanud valimiskampaaniat, mille rahastamise üle peab järelevalvet Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon.

Erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid järgivad valimiskampaaniat tehes erakonnaseadust ning pärast valimiste lõppu esitavad komisjonile valimiskampaania aruande hiljemalt 16. novembril 2017.

Juhendid, mis selgitavad erakonnaseaduse valimiskampaania rahastamist puudutavaid nõudeid ja kohustusi: