Siit leiad erakondade tulude ja laekumiste kvartali aruanded alates 2013. aasta esimesest kvartalist ning kulude kvartali aruanded alates 2014. aasta algusest.

1. aprillil 2013 jõustunud erakonnaseaduse redaktsiooni kohaselt kajastavad erakonnad selles aruandes kõik oma aruandeperioodi tulud erakonnaseaduse § 121 lõikes 2 nimetatud allikate kaupa ning lisaks perioodil laekunud pangalaenud. Erakonnaseaduse kohaselt võib erakond tulu saada vaid erakonna põhikirja alusel kehtestatud liikmemaksudest, erakonnaseaduses sätestatud tingimustel tehtud annetustest, riigitoetusest ning tehingutelt erakonna varaga. Pangalaenu tohib erakond võtta vaid krediidiasutustelt.

1. aprillil 2014 jõustus taaskord uus erakonnaseaduse redaktsioon, mille kohaselt erakonnad kajastavad alates 1. jaanuarist kõik oma aruandeperioodi kulud erakonnaseaduse § 121 lõikes 8 nimetatud kululiikide kaupa. Erakonnaseaduse kohaselt esitavad erakonnad oma kulud aruandes kolmes lõikes: poliitilise tegevuse, tööjõu- ja majandamiskulud. Poliitilise tegevuse kulud esitatakse omakorda liigendatuna reklaami-, suhtekorraldus-,  publikatsioonide, avalike ürituste ja muude poliitiliste kulude lõikes. Reklaamikulud esitatakse veelgi liigendatuna tele-, raadio-, interneti-, väli-, ajakirjandusreklaami ja reklaamtrükiste kuludena.

10.01.2020 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Nr.
Tululiik
Reg. kood või sünnikuupäev
1.
01.10.2019
Rahaline annetus
PAUL PUUSTUSMAA
05.09.1964
500
2.
02.10.2019
Rahaline annetus
MARTIN HELME
24.04.1976
500
3.
02.10.2019
Liikmemaks
SILVIA SAMM
05.05.1952
12
4.
02.10.2019
Liikmemaks
JANNO SAMM
06.02.1979
12
5.
02.10.2019
Liikmemaks
NARCISSA SAMM
21.11.1977
12
6.
02.10.2019
Liikmemaks
RAIVO SAMM
18.03.1947
12
7.
03.10.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
50
8.
04.10.2019
Riigitoetus
Rahandusministeerium
70000272
83 290
9.
04.10.2019
Rahaline annetus
MAARIKA HINRIKUS
18.01.1955
10
10.
05.10.2019
Liikmemaks
RAIN TALVISTE
03.01.1969
12
11.
05.10.2019
Liikmemaks
ÕNNE-EHA KABRITS
19.08.1938
12
12.
05.10.2019
Liikmemaks
HENN SIILBEK
22.05.1948
12
13.
05.10.2019
Liikmemaks
LAINE SIMMUL
03.03.1945
12
14.
05.10.2019
Liikmemaks
KAUPO KOSTABI
03.05.1969
12
15.
05.10.2019
Rahaline annetus
KAUPO KOSTABI
03.05.1969
1
16.
05.10.2019
Liikmemaks
ILLAR LEA
11.07.1974
12
17.
06.10.2019
Liikmemaks
OSKAR-ALEKSANDER LESMENT
14.02.1992
12
18.
06.10.2019
Rahaline annetus
OSKAR-ALEKSANDER LESMENT
14.02.1992
8
19.
07.10.2019
Liikmemaks
IVAR SÄDE
17.07.1973
12
20.
07.10.2019
Rahaline annetus
URMAS RAHUVARM
07.12.1947
10
21.
07.10.2019
Rahaline annetus
TAIVO PÕRK
15.02.1944
5
22.
07.10.2019
Rahaline annetus
RAIT KUUSIK
05.09.1982
25
23.
07.10.2019
Rahaline annetus
MADIS SOOMER
07.04.1945
15
24.
08.10.2019
Rahaline annetus
AILI STRANDMANN
15.05.1938
5
25.
08.10.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
10
26.
08.10.2019
Liikmemaks
AIGAR PEIK
09.02.1964
5
27.
09.10.2019
Rahaline annetus
OLEG BELJAKOV
20.12.1943
5
28.
10.10.2019
Rahaline annetus
KARIN HÄRM
16.03.1963
3
29.
10.10.2019
Rahaline annetus
TRIINU NURMSALU
19.10.1969
5
30.
10.10.2019
Liikmemaks
LIIA LOTAMÕIS
31.08.1951
1
31.
10.10.2019
Liikmemaks
KARIN HÄRM
16.03.1963
12
32.
11.10.2019
Rahaline annetus
KÜLLI SURVA
05.04.1960
5
33.
11.10.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
28
34.
12.10.2019
Liikmemaks
ANTS VINK
25.08.1937
5
35.
13.10.2019
Rahaline annetus
PRIIT KALLE
09.07.1962
50
36.
14.10.2019
Liikmemaks
MARVE JÄRVELA
04.06.1967
12
37.
14.10.2019
Rahaline annetus
MARVE JÄRVELA
04.06.1967
3
38.
14.10.2019
Rahaline annetus
IVI KRUUSALU
14.07.1964
5
39.
15.10.2019
Liikmemaks
TÕNU LIND
16.07.1962
12
40.
15.10.2019
Liikmemaks
VIKTOR KARJUS
20.11.1949
10
41.
15.10.2019
Liikmemaks
TOIVO RAJANDU
07.08.1938
2
42.
15.10.2019
Liikmemaks
JAANIKA KÜNNARPÄÄ
10.09.1982
12
43.
15.10.2019
Liikmemaks
KATI LIBERG
31.03.1952
12
44.
15.10.2019
Liikmemaks
LAURI JÜRGENSON
28.04.1971
12
45.
15.10.2019
Liikmemaks
AADI-ERVIN METSIS
30.01.1944
12
46.
15.10.2019
Liikmemaks
MARIKA KÕRTS
11.02.1953
12
47.
15.10.2019
Liikmemaks
LAURI JÜRGENSON
28.04.1971
12
48.
15.10.2019
Liikmemaks
ILME SAKS
31.08.1942
12
49.
15.10.2019
Liikmemaks
JAANIKA KÜNNARPÄÄ
10.09.1982
12
50.
15.10.2019
Liikmemaks
EINO URIPEA
27.04.1940
12
51.
15.10.2019
Liikmemaks
PAUL SOMMER
23.03.1956
12
52.
15.10.2019
Liikmemaks
KAIE KALJUSTE
31.03.1952
12
53.
15.10.2019
Liikmemaks
MEIDA VAARIK
11.05.1941
11
54.
15.10.2019
Liikmemaks
RITA SEIM
15.01.1966
12
55.
15.10.2019
Liikmemaks
AIN LOIDE
06.01.1949
1
56.
15.10.2019
Liikmemaks
SAIMA LAANEMAA
14.10.1950
12
57.
15.10.2019
Liikmemaks
HEITI HENDRIKSON
07.01.1965
12
58.
15.10.2019
Liikmemaks
JAAN JAIK
20.03.1963
12
59.
15.10.2019
Liikmemaks
AILI MUSTONEN
02.09.1954
12
60.
16.10.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
10
61.
16.10.2019
Rahaline annetus
RIINA GERTSJAK
18.05.1965
20
62.
17.10.2019
Rahaline annetus
ANDRUS KOOVIT
05.06.1967
5
63.
19.10.2019
Rahaline annetus
JOEL KALJUMA
30.07.1986
5
64.
21.10.2019
Liikmemaks
ARVO TOOMSALU
21.02.1950
12
65.
22.10.2019
Liikmemaks
ENN HÕLPUS
17.08.1947
12
66.
22.10.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
682
67.
22.10.2019
Liikmemaks
KAISA TÄHE
15.12.1993
12
68.
24.10.2019
Rahaline annetus
KALLE ALJAS
17.03.1949
60
69.
24.10.2019
Rahaline annetus
LEMBE RAMBHORO
25.07.1963
25
70.
28.10.2019
Rahaline annetus
ÜLLE LINDJÄRV
18.09.1966
10
71.
28.10.2019
Rahaline annetus
ÜLLE LINDJÄRV
18.09.1966
100
72.
28.10.2019
Liikmemaks
EERO EENLA
26.04.1973
12
73.
29.10.2019
Rahaline annetus
VELVO KUKK
04.11.1970
30
74.
29.10.2019
Liikmemaks
MANGO FRANTZ
18.12.1983
12
75.
29.10.2019
Liikmemaks
ARNO KAULIN
28.06.1949
12
76.
29.10.2019
Rahaline annetus
ARVO OJAPERV
06.05.1954
20
77.
29.10.2019
Liikmemaks
ANNE ANDERSON
08.09.1961
12
78.
31.10.2019
Rahaline annetus
PAUL PUUSTUSMAA
05.09.1964
500
79.
31.10.2019
Rahaline annetus
AIVAR TÄNNA
30.01.1956
20
80.
31.10.2019
Rahaline annetus
JAAK VALGE
01.03.1955
350
81.
01.11.2019
Rahaline annetus
KALLE PÕLD
01.02.1957
50
82.
02.11.2019
Liikmemaks
MARTIN KOKOREV
19.07.1986
12
83.
02.11.2019
Rahaline annetus
IVAR KÜHN
01.07.1959
25
84.
03.11.2019
Rahaline annetus
ALAR LANEMAN
06.05.1962
410
85.
04.11.2019
Rahaline annetus
JUTA LÕPP
16.05.1947
10
86.
04.11.2019
Liikmemaks
INDREK PRIKS
19.01.1972
12
87.
04.11.2019
Liikmemaks
REET VAHTRIK
07.02.1978
12
88.
05.11.2019
Liikmemaks
REET VAHTRIK
07.02.1978
12
89.
05.11.2019
Rahaline annetus
MAARIKA HINRIKUS
18.01.1955
10
90.
05.11.2019
Riigitoetus
Rahandusministeerium
70000272
83 290
91.
06.11.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
200
92.
06.11.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
200
93.
06.11.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
100
94.
06.11.2019
Rahaline annetus
TAIVO PÕRK
15.02.1944
10
95.
06.11.2019
Rahaline annetus
KAIDO REIMANN
19.08.1973
20
96.
06.11.2019
Liikmemaks
AADU KOLL
07.05.1939
12
97.
06.11.2019
Liikmemaks
JOE LEPP
12.03.1967
12
98.
06.11.2019
Rahaline annetus
ANDRES TAMMEMÄE
21.06.1965
5
99.
07.11.2019
Rahaline annetus
URMAS RAHUVARM
07.12.1947
10
100.
07.11.2019
Rahaline annetus
JAAK MADISON
22.04.1991
4 000
101.
08.11.2019
Rahaline annetus
MADIS SOOMER
07.04.1945
15
102.
08.11.2019
Rahaline annetus
KÜLLI SURVA
05.04.1960
5
103.
08.11.2019
Rahaline annetus
AILI STRANDMANN
15.05.1938
5
104.
08.11.2019
Liikmemaks
MAREK KASK
26.02.1973
3
105.
09.11.2019
Rahaline annetus
URVE AMBROS
18.02.1959
25
106.
09.11.2019
Rahaline annetus
OLEG BELJAKOV
20.12.1943
5
107.
10.11.2019
Liikmemaks
LIIA LOTAMÕIS
31.08.1951
1
108.
10.11.2019
Liikmemaks
ANNE HOLLAND-OJALA
24.03.1955
12
109.
10.11.2019
Liikmemaks
ANNE HOLLAND-OJALA
24.03.1955
12
110.
10.11.2019
Rahaline annetus
TRIINU NURMSALU
19.10.1969
5
111.
11.11.2019
Liikmemaks
TIIU ÕUNAPUU
15.09.1940
12
112.
11.11.2019
Liikmemaks
MAIMU OJAMÄE
08.01.1957
12
113.
11.11.2019
Rahaline annetus
MAIMU OJAMÄE
08.01.1957
140
114.
11.11.2019
Liikmemaks
VALDEK HIIEKIVI
20.06.1962
12
115.
12.11.2019
Liikmemaks
MARGO EESMÄE
30.06.1971
12
116.
12.11.2019
Liikmemaks
ANTS VINK
25.08.1937
5
117.
13.11.2019
Liikmemaks
MARGUS VESKIMÄE
28.09.1966
12
118.
13.11.2019
Rahaline annetus
RIINA GERTSJAK
18.05.1965
20
119.
13.11.2019
Liikmemaks
HEIKI ORLOVSKI
21.04.1958
12
120.
13.11.2019
Rahaline annetus
JAAK MADISON
22.04.1991
500
121.
13.11.2019
Rahaline annetus
IVI KRUUSALU
14.07.1964
5
122.
14.11.2019
Rahaline annetus
LEHO RENNIT
08.06.1960
300
123.
15.11.2019
Liikmemaks
INGRIT EHA
15.05.1978
12
124.
15.11.2019
Rahaline annetus
KAARIN INNO
16.06.1939
10
125.
15.11.2019
Liikmemaks
AIN LOIDE
06.01.1949
1
126.
15.11.2019
Liikmemaks
MAIRE MÕTTUS
10.05.1958
12
127.
15.11.2019
Liikmemaks
INGRIT EHA
15.05.1978
12
128.
17.11.2019
Rahaline annetus
ANDRUS KOOVIT
05.06.1967
5
129.
17.11.2019
Liikmemaks
URMAS LAANSOO
23.02.1962
12
130.
18.11.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
13
131.
19.11.2019
Rahaline annetus
JOEL KALJUMA
30.07.1986
5
132.
19.11.2019
Liikmemaks
MARIKA SEGEN
12.11.1955
12
133.
20.11.2019
Liikmemaks
VAIKE NÕMM
14.01.1939
12
134.
20.11.2019
Liikmemaks
ANTS PARKTAL
18.07.1950
12
135.
20.11.2019
Liikmemaks
PIRET ANNERVIEK
29.06.1973
12
136.
20.11.2019
Liikmemaks
TATJANA SUSI
11.02.1953
12
137.
21.11.2019
Rahaline annetus
IVO VELLAK
04.04.1956
10
138.
22.11.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
569
139.
22.11.2019
Rahaline annetus
RENE HIRV
14.09.1980
700
140.
22.11.2019
Liikmemaks
MARKO VARJAS
20.07.1970
12
141.
26.11.2019
Liikmemaks
MALLE RAIK
15.04.1951
12
142.
26.11.2019
Liikmemaks
MALLE RAIK
15.04.1951
12
143.
26.11.2019
Rahaline annetus
REET LEPIKOV
07.06.1957
20
144.
26.11.2019
Liikmemaks
HELI VELS
30.12.1938
12
145.
26.11.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
200
146.
27.11.2019
Liikmemaks
ENE SÕSTAR
27.07.1962
12
147.
27.11.2019
Rahaline annetus
ENE SÕSTAR
27.07.1962
9
148.
27.11.2019
Rahaline annetus
LEMBE RAMBHORO
25.07.1963
25
149.
28.11.2019
Rahaline annetus
ÜLLE LINDJÄRV
18.09.1966
10
150.
28.11.2019
Liikmemaks
ANDRES LOOK
06.02.1972
2
151.
29.11.2019
Liikmemaks
JAANIKA JANSON
22.10.1971
12
152.
29.11.2019
Rahaline annetus
TAIVO PÕRK
15.02.1944
20
153.
01.12.2019
Liikmemaks
NELE KAEV
13.07.1970
12
154.
01.12.2019
Liikmemaks
ANDRUS KOPLI
26.01.1963
12
155.
01.12.2019
Rahaline annetus
HELDUR PAULSON
21.04.1963
115
156.
02.12.2019
Rahaline annetus
VELVO KUKK
04.11.1970
30
157.
02.12.2019
Liikmemaks
LII JAANUS
07.05.1961
12
158.
02.12.2019
Liikmemaks
TOOMAS VARIK
16.05.1962
12
159.
02.12.2019
Liikmemaks
JYRI EINMANN
24.07.1967
12
160.
03.12.2019
Rahaline annetus
HELLE KULLERKUPP
18.12.1961
100
161.
03.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
40
162.
03.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
3
163.
04.12.2019
Rahaline annetus
PAUL PUUSTUSMAA
05.09.1964
500
164.
04.12.2019
Rahaline annetus
KALLE PÕLD
01.02.1957
40
165.
04.12.2019
Liikmemaks
MAIRE PEDAJAS
22.03.1957
12
166.
05.12.2019
Liikmemaks
TARMO PIISKOPPEL
07.02.1969
12
167.
05.12.2019
Rahaline annetus
TARMO PIISKOPPEL
07.02.1969
113
168.
05.12.2019
Rahaline annetus
SILVER AUG
17.04.1976
100
169.
05.12.2019
Rahaline annetus
MAARIKA HINRIKUS
18.01.1955
10
170.
05.12.2019
Liikmemaks
ESTER PÜTSEPP
13.06.1935
3
171.
05.12.2019
Liikmemaks
ANDRES LOOK
06.02.1972
4
172.
05.12.2019
Liikmemaks
EGERT PURRE
22.02.1989
12
173.
05.12.2019
Rahaline annetus
TAIVO PÕRK
15.02.1944
5
174.
05.12.2019
Rahaline annetus
MADE VARUL
21.01.1964
10
175.
06.12.2019
Riigitoetus
Rahandusministeerium
70000272
83 290
176.
06.12.2019
Liikmemaks
GAIDIS TOLMIK
25.07.1966
5
177.
07.12.2019
Rahaline annetus
URMAS RAHUVARM
07.12.1947
10
178.
07.12.2019
Rahaline annetus
AILI STRANDMANN
15.05.1938
5
179.
08.12.2019
Liikmemaks
URMI BERNADT
09.03.1961
12
180.
08.12.2019
Rahaline annetus
ALAR LANEMAN
06.05.1962
410
181.
08.12.2019
Rahaline annetus
ROBERT SULTS
27.01.1953
15
182.
08.12.2019
Liikmemaks
OSKAR SUSI
16.05.1952
12
183.
09.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
19
184.
09.12.2019
Liikmemaks
LUIGI SALUMAA
02.04.1961
12
185.
09.12.2019
Liikmemaks
MIHHAIL KUUSE
11.06.1951
12
186.
09.12.2019
Liikmemaks
PEETER LEESMENT
03.09.1966
12
187.
09.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
50
188.
09.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
10
189.
09.12.2019
Liikmemaks
ENNO PUIDET
03.06.1956
12
190.
09.12.2019
Rahaline annetus
MADIS SOOMER
07.04.1945
15
191.
09.12.2019
Liikmemaks
HELLE SOOP
04.11.1950
12
192.
09.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
13
193.
09.12.2019
Liikmemaks
JAN ARENS
24.08.1971
12
194.
09.12.2019
Liikmemaks
TÕNU VÄÄRTNÕU
16.10.1954
12
195.
09.12.2019
Liikmemaks
JANA SAAR
18.02.1965
12
196.
09.12.2019
Liikmemaks
IGOR JENSEN
29.08.1973
12
197.
09.12.2019
Rahaline annetus
IGOR JENSEN
29.08.1973
8
198.
09.12.2019
Liikmemaks
TAIVE ULMA
18.11.1959
12
199.
09.12.2019
Liikmemaks
JÜRI SERBIN
20.02.1962
12
200.
10.12.2019
Rahaline annetus
TRIINU NURMSALU
19.10.1969
2
201.
10.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
318
202.
10.12.2019
Liikmemaks
LIIA LOTAMÕIS
31.08.1951
1
203.
10.12.2019
Liikmemaks
JAANUS RANDII
06.04.1969
12
204.
10.12.2019
Liikmemaks
JAANUS RANDII
06.04.1969
12
205.
10.12.2019
Liikmemaks
JAANUS RANDII
06.04.1969
12
206.
10.12.2019
Liikmemaks
ANITA SIIMER
24.04.1956
12
207.
10.12.2019
Rahaline annetus
OLEG BELJAKOV
20.12.1943
10
208.
10.12.2019
Liikmemaks
RENE HENDRIKSON
18.01.1977
10
209.
11.12.2019
Liikmemaks
MEELIS KALJURAND
19.08.1962
12
210.
11.12.2019
Rahaline annetus
MAIMU OJAMÄE
08.01.1957
139
211.
11.12.2019
Liikmemaks
EDUARD REMMELGAS
09.06.1956
12
212.
11.12.2019
Liikmemaks
PETER ÕUN
09.02.1964
12
213.
11.12.2019
Rahaline annetus
EDUARD REMMELGAS
09.06.1956
13
214.
11.12.2019
Liikmemaks
DANIEL MEREÄÄR
19.09.1983
12
215.
11.12.2019
Liikmemaks
MEELIS KALJURAND
19.08.1962
12
216.
12.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
68
217.
12.12.2019
Rahaline annetus
KÜLLI SURVA
05.04.1960
5
218.
12.12.2019
Liikmemaks
RENE HENDRIKSON
18.01.1977
2
219.
12.12.2019
Liikmemaks
RAIVO VILKES
20.05.1949
12
220.
12.12.2019
Rahaline annetus
RAIVO VILKES
20.05.1949
16
221.
12.12.2019
Rahaline annetus
TIIT KIKKAS
09.01.1954
12
222.
12.12.2019
Liikmemaks
TIIT KIKKAS
09.01.1954
13
223.
12.12.2019
Liikmemaks
PIRET KOLLO
17.10.1964
12
224.
12.12.2019
Liikmemaks
TARMO METSAR
15.11.1968
12
225.
12.12.2019
Liikmemaks
HELE KOSSAR
30.06.1949
12
226.
12.12.2019
Rahaline annetus
ANTS VINK
25.08.1937
10
227.
12.12.2019
Rahaline annetus
KAARIN INNO
16.06.1939
10
228.
13.12.2019
Liikmemaks
JANA OSOL
23.03.1962
12
229.
13.12.2019
Liikmemaks
EVI HORN
05.02.1944
12
230.
13.12.2019
Rahaline annetus
IVI KRUUSALU
14.07.1964
5
231.
14.12.2019
Liikmemaks
PEETER MAILEHT
05.04.1953
12
232.
15.12.2019
Liikmemaks
VELLO SAARIK
25.10.1945
12
233.
15.12.2019
Liikmemaks
AIN LOIDE
06.01.1949
1
234.
16.12.2019
Liikmemaks
MAIE VASSAR
23.03.1942
12
235.
16.12.2019
Liikmemaks
MEERI OTTENSON
20.09.1944
12
236.
16.12.2019
Liikmemaks
LEO KUNMAN
05.08.1950
12
237.
16.12.2019
Rahaline annetus
SIIM POHLAK
14.05.1985
500
238.
16.12.2019
Rahaline annetus
HEIKKI KALJUSAAR
28.05.1952
25
239.
16.12.2019
Liikmemaks
ASTA TRAKSMAA
07.06.1947
12
240.
16.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
10
241.
17.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
10
242.
17.12.2019
Rahaline annetus
ANDRUS KOOVIT
05.06.1967
5
243.
17.12.2019
Liikmemaks
MARE NURMOJA-SILDAM
13.02.1974
12
244.
17.12.2019
Liikmemaks
ARNO SILD
26.04.1947
12
245.
17.12.2019
Liikmemaks
MALLE SILD
26.12.1948
12
246.
17.12.2019
Rahaline annetus
ARVO OJAPERV
06.05.1954
10
247.
18.12.2019
Rahaline annetus
KALEV ELMIK
22.06.1963
8
248.
18.12.2019
Rahaline annetus
LEMBE RAMBHORO
25.07.1963
25
249.
18.12.2019
Liikmemaks
KALEV ELMIK
22.06.1963
12
250.
19.12.2019
Rahaline annetus
JOEL KALJUMA
30.07.1986
5
251.
19.12.2019
Liikmemaks
ÜLLE NETTAN
03.09.1953
12
252.
19.12.2019
Rahaline annetus
ÜLLE NETTAN
03.09.1953
5
253.
20.12.2019
Liikmemaks
RENE HIRV
14.09.1980
12
254.
20.12.2019
Liikmemaks
KALMER KALAUS
01.06.1986
12
255.
20.12.2019
Liikmemaks
MARGUS RINGAS
07.07.1968
12
256.
23.12.2019
Rahaline annetus
ROBERT UTTER
03.05.1951
21
257.
23.12.2019
Liikmemaks
KAAREL TOMSON
24.10.1951
12
258.
23.12.2019
Liikmemaks
HELI JAZÕKOVA
07.02.1956
12
259.
23.12.2019
Liikmemaks
DAISY UESSON
18.08.1950
12
260.
23.12.2019
Rahaline annetus
HARDI REHKALT
06.03.1972
300
261.
24.12.2019
Liikmemaks
HEIDI TAGAM
31.10.1970
12
262.
24.12.2019
Liikmemaks
HARRI HEINASTU
27.11.1957
12
263.
24.12.2019
Tulu erakonna varalt
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
80040344
687
264.
26.12.2019
Liikmemaks
FEE PÄRNPUU
05.11.1963
12
265.
27.12.2019
Liikmemaks
RAIVO RÜMMEL
05.03.1947
12
266.
27.12.2019
Liikmemaks
ENE VAREND
24.06.1951
12
267.
27.12.2019
Liikmemaks
KRISTIAN SUVE
21.07.1976
12
268.
27.12.2019
Liikmemaks
VALTER JÄÄGER
09.04.1956
5
269.
27.12.2019
Liikmemaks
VALTER JÄÄGER
09.04.1956
5
270.
28.12.2019
Liikmemaks
VELDA MARIPUU
13.06.1966
12
271.
29.12.2019
Liikmemaks
TÕNIS PÕDRA
15.09.1969
12
272.
29.12.2019
Rahaline annetus
JAAK MADISON
22.04.1991
660
273.
29.12.2019
Rahaline annetus
TÕNIS PÕDRA
15.09.1969
12
274.
30.12.2019
Liikmemaks
MAREK KASK
26.02.1973
2
275.
30.12.2019
Liikmemaks
LEHO VÄINA
26.09.1974
12
276.
30.12.2019
Liikmemaks
PAUL PUUSTUSMAA
05.09.1964
12
277.
30.12.2019
Rahaline annetus
PAUL PUUSTUSMAA
05.09.1964
500
278.
30.12.2019
Rahaline annetus
VELVO KUKK
04.11.1970
30
279.
30.12.2019
Liikmemaks
AVO SELGIS
16.07.1946
12
280.
30.12.2019
Liikmemaks
MERLI KAPSTA
08.06.1965
12
281.
31.12.2019
Liikmemaks
MARET SULAKATKO
24.05.1956
12
282.
31.12.2019
Rahaline annetus
MARET SULAKATKO
24.05.1956
8
283.
31.12.2019
Liikmemaks
PIRET JANIS
07.09.1957
12
284.
31.12.2019
Liikmemaks
MARIKA LUIDE
06.12.1953
12
285.
31.12.2019
Liikmemaks
MIHKEL JOHANNES PAIMLA
27.12.1996
12
Kokku:
267 400

Koondtabel

TululiikTasujaid kokkuTululiigi summa
Liikmemaks
141
1 730
Rahaline annetus
61
12 511
Riigitoetus
249 869
Tulu erakonna varalt
3 290
Kokku: 267 400