Täna komisjonis

5. aprill 2012

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon vaatas oma tänasel koosolekul läbi komisjoni töökorraldust puudutavad erakonnaseaduse muudatused ja otsustas neid toetada. Vastava eelnõu on koostöös justiitsministeeriumiga välja töötanud Riigikogu põhiseaduskomisjon, mis otsustab eelnõu algatamise oma 10. aprilli istungil.  

Komisjon valis välja ka infosüsteemi projekteerija, kes peaks välja töötama komisjoni infosüsteemi projektlahenduse ning kiitis põhimõtteliselt heaks sellekohase lepingu sõlmimise.