Esmaspäev, 20. oktoober 2014
  1. Käimasolevad haldusmenetlused: Eesti Keskerakonna rahastamise kohta 2010. aastal; ettekirjutused KOV 2013 valimiskampaanias kasutatud keelatud annetuste tagastamiseks; väärteomenetlusest seoses EP 2014 kandidaatide arvelduskontodest mitteteatamisega.
Loe edasi
Kolmapäev, 17. september 2014
  1. Ilmsiks tulnud teave Eesti Keskerakonna rahastamise kohta 2010. aastal
  2. Ettekirjutused KOV 2013 valimiskampaanias kasutatud keelatud annetuste tagastamiseks
  3. KOV 2013 ja EP 2014 aruandevõlglased
  4. Kvartaliaruannete võlglased
  5. Ülevaade erakondade 2013. a majandusaasta aruannetest
Loe edasi
Teisipäev, 27. Mai 2014

Komisjon saatis 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalenud  kandidaatidele Karin Tammemäele, Priit Kutserile, Jaanus Mutlile, Edgar Savisaarele ja Urmas Kruusele ettekirjutuse tagastada saadud juriidilise isiku annetus selle teinud isikule - juriidilise isiku annetused ei ole lubatud.

Loe edasi
Neljapäev, 15. Mai 2014

Ülevaade 2014. a I kvartali erakondade tulude ja kulude aruannetest ja KOV 2013 valimiskampaania aruande võlglastest;

Õiguslik hinnang administratiivsete vahendite kasutamisele KOV 2013 valimiskampaanias;

Algatatud erakonnaseaduse muutmise eelnõust 437 SE ja valimisseaduste muutmise eelnõust 666 SE.

 

Loe edasi
Teisipäev, 18. veebruar 2014
KOV 2013 valimiskampaania aruande võlglased;
Erakonnaseaduse 01.04.2014 jõustuvast redaktsioonist;
Administratiivsete vahendite kaasamisest valimiskampaanias;
Valmistumine EP valimisteks;
ERJK infosüsteemi ja veebilehe muudatustest seoses erakonnaseaduse muudatustega;
ERJK 2015-2018 eelarvest;
Loe edasi
Kolmapäev, 20. november 2013

Komisjoni käsitles tänasel koosolekul valimisaruannete esitamist esmakordselt komisjoni infosüsteemis, mis valmis käesoleva aasta maikuus.

Loe edasi
Kolmapäev, 16. oktoober 2013

Komisjon otsustas tänasel koosolekul pöörduda Tarmo Lausingu ja Henri Kaselo poole, paludes nad komisjonile selgitusi andma nende ajakirjanduses avaldatud väidete kohta, mis käsitlevad Keskerakonna rahastamist.

Loe edasi
Kolmapäev, 18. september 2013

Komisjon otsustas oma tänasel koosolekul tellida uuringufirmalt Emor laiaulatusliku monitooringu erakondade meediakampaaniate kohta, mis võimaldab komisjonil võrrelda parteide esitatavaid aruandeid sõltumatu uuringuasutuse fikseeritud andmetega. Nii tekib komisjonil võrdlusbaas, leidmaks võimalikke anomaaliaid ja eksimusi esitatud aruannetes.

Loe edasi
Kolmapäev, 21. august 2013

Komisjon tutvus tänasel koosolekul ülevaatega erakondade 2012. aasta majandusaasta aruannetest. Ülevaates käsitleti erakondade netovara seisu, laenukohustusi, valmiskampaaniateks kulunud raha, maksevõimet, aga ka seda, kuivõrd erakonnad majandusaasta aruandes oma kulude sisu avalikkuse jaoks avavad.

Loe edasi
Kolmapäev, 17. juuli 2013

Komisjon arutas tänasel koosolekul võimalusi tellida oktoobris aset leidvate kohalike valimiste kontekstis meediamonitooring, aitamaks komisjonil valimiste järel analüüsida esitatud aruannete vastavust erakonnaseadusele.

Loe edasi

Lehed