19. augusti koosoleku päevakorras

12. august 2015
  1. Ülevaade haldus(kohtu)menetluste käigust
  2. Eesti Keskerakonna haldusmenetlusest 2010 ja 2011 aasta anonüümsete annetuste kandmiseks riigieelarvesse
  3. Ülevaade erakondade kvartali- ja majandusaasta aruannetest
  4. Eesti Keskerakonna pikaajalised arvevõlad
  5. Tallinna kesklinna valitsuse tegevusest Valga kultuurikeskuses
  6. SA Perekonna ja Traditsiooni kaitseks tegevusest Riigikogu valimiste eel
  7. EKS-i muutmisettepanekute käik