Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-3/17-4/1719.11.20182017 III kvartali aruande korrigeerimine
31-3/14-35/504.07.2014A. Sarapuu esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärus
31-3/14-37/507.07.2014A.Tammemäe esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärus
31-3/17-2/204.05.2017Alar Nääme vastus ettekirjutusele
31-3/18-8/2019.02.2019Apellatsioonkaebus
31-3/15-3/908.08.2016Apellatsioonkaebus haldusasjas nr 3-15-917
31-3/14-35/230.06.2014Arvo Sarapuu kaebus ERJK ettekirjutuse nr 42 tühistamiseks
31-3/15-3/210.04.2015Arvo Sarapuu kaebus ja kohtunõue
31-3/14-35/1713.10.2014Arvo Sarapuu seisukohad tema suhtes alustatud haldusmenetluses
31-3/14-35/609.07.2014Arvo Sarapuu teade ettekirjutuse nr 42 täitmise kohta
31-3/14-35/2017.02.2015Arvo Sarapuu vastus haldusmenetluse alustamisele
31-3/14-41/501.04.2015Avaldus täiendavate tõendite esitamise kohta
31-3/14-39/2106.02.2017Dokumentide edastamine
31-3/14-40/2206.02.2017Dokumentide edastamine
31-3/18-6/616.07.2018Dokumentide edastamine haldusasjas 3-18-1316
31-3/17-5/212.02.2018EKRE vastus ettekirjutuse nr 64 täitmisest
31-3/15-4/1008.12.2015ERJK 03.12.2015 vastus apellatsioonikaebusele
31-3/15-5/808.12.2015ERJK 04.12.2015 seisukoht MTÜ Eesti Keskerakond avaldusele kaebusest loobumiseks
31-3/14-40/1612.09.2016ERJK 12.09.2016 vastus kassatsioonkaebusele kohtuasjas nr 3-14-52891
31-3/15-1/1008.12.2015ERJK 30.09.2015 vastus Edgar Savisaare apellatsioonikaebusele