Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
3.4-2/1748/204.11.2011Ettekirjutus nr 3 Erakond Eestimaa Rohelistele
3.4-2/1749/204.11.2011Ettekirjutus nr 4 Eestimaa Ühendatud Vasakparteile
3.4-2/1750/204.11.2011Ettekirjutus nr 5 Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogule
3.4-2/1751/204.11.2011Ettekirjutus nr 6 Erakond Isamaa ja Res Publica Liidule (IRL)
3.4-2/1752/204.11.2011Ettekirjutus nr 7 Eesti Keskerakonnale
3.4-2/955-108.06.2011Ettekirjutus nr 1. Valimiskampaania kulude aruanne
3.4-2/955/319.05.2011Ettekirjutus nr 1 Svetlana Ivnitskajale
3.4-2/956-128.06.2011Ettekirjutus nr 2-le vaie esitamine
3.4-2/956-229.06.2011Vaides esinevate puuduste kõrvaldamise tähtajast
3.4-2/956-307.07.2011Vaie
3.4-2/956-411.08.2011Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
3.4-2/956-511.08.2011Vaideotsuse teatavaks tegemine
3.4-2/956-606.10.2011Hoiatus
3.4-2/956-709.11.2011Hoiatus
3.4-2/956/919.05.2011Ettekirjutus nr 2 Leo Kunnasele
31-2/15-72/102.09.2015Järelepärimine Eesti Keskerakonnale 2014. a majandusaasta aruandes deklareeritud sularaha jäägi kohta
31-2/15-72/1003.03.2016Eesti Keskerakonna 02.03.2016 taotlus vastamise tähtaja pikendamiseks
31-2/15-72/1104.03.2016Komisjoni vastus Eesti Keskerakonna taotlusele
31-2/15-72/1210.03.2016Kiri Eesti Keskerakonna ärakuulamiseks seoses 2014. majandusaasta aruandes deklareeritud sularaha jäägiga
31-2/15-72/1315.03.2016Eesti Keskerakonna vastus komisjoni 20.01.2016 järelepärimisele 2014. majandusaasta aruandes deklareeritud sularaha jäägist