Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viitKuupäevPealkiri
31-3/15-1/1008.12.2015ERJK 30.09.2015 vastus Edgar Savisaare apellatsioonikaebusele
31-3/15-5/908.12.2015Tallinna Halduskohtu 07.12.2015 kohtumäärus
31-3/15-5/808.12.2015ERJK 04.12.2015 seisukoht MTÜ Eesti Keskerakond avaldusele kaebusest loobumiseks
31-3/15-4/1008.12.2015ERJK 03.12.2015 vastus apellatsioonikaebusele
31-3/15-4/908.12.2015Tallinna Halduskohtu 04.11.2015 kohtumäärus
31-3/15-4/808.12.2015MTÜ Eesti Keskerakonna 02.11.2015 apellatsioonikaebus haldusasjas 3-15-1553
31-3/15-4/708.12.2015Tallinna Halduskohtu 02.10.2015 kohtuotsus haldusasjas nr 3-15-1553
31-3/15-5/727.11.2015Eesti Keskerakonna 26.11.2015 avaldus kaebusest loobumiseks
31-3/15-5/627.11.2015Kohtunõude täitmine 26.11.2015
31-3/15-5/527.11.2015Tallinna Halduskohtu 16.11.2015 määrus
31-3/15-5/427.11.2015Komisjoni 28.10.2015 vastus kaebusele
31-3/15-5/327.11.2015Kaebaja 13.10.2015 seisukohad
31-3/15-6/222.10.2015Ettekirjutuse nr 55 täitmine
31-3/15-6/107.10.2015Ettekirjutust nr 55
31-3/15-5/229.09.2015Tallinna Halduskohtu 28.09.2015 määrus MTÜ Eesti Keskerakonna kaebuse menetlusse võtmise kohta
31-3/15-4/623.09.2015Tallinna Halduskohtu 21.09.2015 kohtumäärus
31-3/15-4/523.09.2015MTÜ Eesti Keskerakonna Noortekogu kohtule esitatud andmed
31-3/14-40/1323.09.2015Vastustaja 21.08.2015 vastus apellatsioonikaebusele
31-3/15-3/710.09.2015Tallinna Halduskohtu määrus kohtuistungi määramiseks
31-3/14-41/1209.09.2015Vastus Karin Tammemägi apellatsioonikaebusele