Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-13/2
Pealkiri:
Sunniraha hoiatus Lembit Langellile
Kuupäev:
14.01.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Lembit Langell
Faili nimi
hoiatus_Lembit Langell.pdf
hoiatus_Lembit Langell.ddoc
hoiatus_Lembit Langell.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-13/3Teine sunniraha hoiatus Lembit LangellileERJKVäljaTeine sunniraha hoiatus Lembit LangellileII sunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

31-3/13-13/1Ettekirjutus nr 20 Lembit LangellileLembit LangellVäljaEttekirjutus nr 20 Lembit LangellileEttekirjutus (pdf)

ettekirjutus (ddoc)

ettekirjutus (doc)