Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-1/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 8 Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogule
Kuupäev:
17.10.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu
Faili nimi
2013.10.17 ettekirjutus EVPK-le.ddoc
ettekirjutus EVPK-le oktoober 2013.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-1/2Sunniraha hoiatus Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguleEesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguVäljaSunniraha hoiatus Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste KoguleSunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (pdf)