Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-12/2
Pealkiri:
Sunniraha hoiatus Lauri Aunapile
Kuupäev:
09.01.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Lauri Aunap
Faili nimi
hoiatus_Lauri Aunap.pdf
hoiatus_Lauri Aunap.ddoc
hoiatus_Lauri Aunap.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-12/1Ettekirjutus nr 19 Lauri AunapileLauri AunapVäljaEttekirjutus nr 19 Lauri Aunapile2013.12.18 EK nr 19 Lauri Aunap.doc

2013.12.18 EK nr 19 Lauri Aunap.ddoc

Ettekirjutus (pdf)