Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/15-5/7
Pealkiri:
Eesti Keskerakonna 26.11.2015 avaldus kaebusest loobumiseks
Kuupäev:
27.11.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
MTÜ Eesti Keskerakond
Faili nimi
Avaldus 2015-11-26(1).bdoc
Avaldus 2015-11-26.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/15-5/11Ettekirjutuse nr 54 täitmineEesti KeskerakondSisseEttekirjutuse nr 54 täitmineEttekirjutuse täitmine (bdoc)

Ettekirjutuse täitmine (doc)

31-3/15-5/10Tallinna Ringkonnakohtu kohtumäärusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu kohtumäärusKohtumäärus (bdoc)

Kohtumäärus (pdf)

31-3/15-5/9Tallinna Halduskohtu 07.12.2015 kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 07.12.2015 kohtumäärusKohtumäärus (bdoc)

Kohtumäärus (rtf)

31-3/15-5/8ERJK 04.12.2015 seisukoht MTÜ Eesti Keskerakond avaldusele kaebusest loobumiseksTallinna HalduskohusVäljaERJK 04.12.2015 seisukoht MTÜ Eesti Keskerakond avaldusele kaebusest loobumiseksSeisukoht loobumise avaldusele (bdoc)

Seisukoht loobumise avaldusele (docx)

31-3/15-5/6Kohtunõude täitmine 26.11.2015Tallinna HalduskohusVäljaKohtunõude täitmine 26.11.2015
31-3/15-5/5Tallinna Halduskohtu 16.11.2015 määrusTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 16.11.2015 määrusMäärus (rtf)

31-3/15-5/4Komisjoni 28.10.2015 vastus kaebuseleTallinna HalduskohusVäljaKomisjoni 28.10.2015 vastus kaebuseleVastus kaebusele (bdoc)

Vastus kaebusele (doc)

31-3/15-5/3Kaebaja 13.10.2015 seisukohadMTÜ Eesti KeskerakondSisseKaebaja 13.10.2015 seisukohadKaebaja seisukohad (bdoc)

Kaebaja seisukohad (pdf)

31-3/15-5/2Tallinna Halduskohtu 28.09.2015 määrus MTÜ Eesti Keskerakonna kaebuse menetlusse võtmise kohtaTallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu 28.09.2015 määrus MTÜ Eesti Keskerakonna kaebuse menetlusse võtmise kohtaKaebus (pdf)

Kaebus (bdoc)

31-3/15-5/1Ettekirjutus nr 54 Eesti KeskerakonnaleMTÜ Eesti KeskerakondVäljaEttekirjutus nr 54 Eesti KeskerakonnaleEK nr 54 (ddoc)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (bdoc)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (bdoc)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (doc)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (bdoc)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (bdoc)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (bdoc)

EK nr 54 (doc)

EK nr 54 (doc)

EK nr 54 (doc)

EK nr 54 (ddoc)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (pdf)

EK nr 54 (bdoc)