Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-7/2
Pealkiri:
Sunniraha hoiatus Ilmar Ibragimovile
Kuupäev:
15.01.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Ilmar Ibragimov
Faili nimi
hoiatus_Ilmar Ibragimov.pdf
hoiatus_Ilmar Ibragimov.ddoc
hoiatus_Ilmar Ibragimov.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-7/3Teine sunniraha hoiatus Ilmar IbragimovileERJKVäljaTeine sunniraha hoiatus Ilmar IbragimovileII sunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

31-3/13-7/1Ettekirjutus nr 14 Ilmar IbragimovileIlmar IbragimovVäljaEttekirjutus nr 14 Ilmar Ibragimovileettekirjutus (ddoc)

Ettekirjutus (pdf)

ettekirjutus (doc)