Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-10/2
Pealkiri:
Tallinna Halduskohtu kohtunõue
Kuupäev:
21.11.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus, Reelika Blehner

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/18-10/11Tallinna Halduskohtu määrus 20.06.2019Tallinna HalduskohusSisseTallinna Halduskohtu määrus 20.06.2019
31-3/18-10/10ERJK täiendav vastus kohtunõudeleTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaERJK täiendav vastus kohtunõudele
31-3/18-10/9ERJK vastus kohtunõudeleTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaERJK vastus kohtunõudele
31-3/18-10/8Kohtunõue haldusasjas nr 3-18-2177Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtunõue haldusasjas nr 3-18-2177
31-3/18-10/7KE täiendav seisukoht haldusasjas nr 3-18-2177MTÜ Eesti Keskerakond esindaja vandeadvokaat K. ViruSisseKE täiendav seisukoht haldusasjas nr 3-18-2177
31-3/18-10/6Vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-2177Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja; Vandeadvokaat. K. ViruVäljaVastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-2177
31-3/18-10/5Volikiri haldusasjas nr 3-18-2177Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-18-2177
31-3/18-10/4Tallinna Halduskohtu kohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtunik Indrek Andreas PaukštysSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärus
31-3/18-10/3Seisukoht haldusasjas nr 3-18-2177Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaSeisukoht haldusasjas nr 3-18-2177
31-3/18-10/1Ettekirjutus nr 74MTÜ Eesti KeskerakondVäljaEttekirjutus nr 74