Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/17-1/20
Pealkiri:
Tallinna Ringkonnakohtu 4.04.2019 otsus
Kuupäev:
06.04.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Ringkonnakohus
Faili nimi
3-17-572 otsus.pdf
3-17-572 otsus.asice

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/17-1/22Riigikohtu kohtumäärusRiigikohusSisseRiigikohtu kohtumäärusKohtumäärus (pdf)

31-3/17-1/21KE kassatsioonikaebus RiigikohtuleEesti Keskerakond, esindaja Advokaadibüroo TGS Baltic, vandeadvokaat Paul Varul, vandeadvokaat Triin KaurovSisseKE kassatsioonikaebus RiigikohtuleKaebus (pdf)

Kaebus (asice)

Lisa 2 (pdf)

Lisa 1 (pdf)

31-3/17-1/19Täiendav taotlus menetluskulude kindlaksmääramiseksAdvokaadibüroo TGS Baltic, vandeadvokaat Paul Varul, vandeadvokaat Triin Kaurov (Eesti Keskerakonna lepinguline esindaja)SisseTäiendav taotlus menetluskulude kindlaksmääramiseksTaotlus (asice)

Lisa (pdf)

Taotlus (pdf)

31-3/17-1/1Ettekirjutus nr 60 Eesti KeskerakonnaleMTÜ Eesti KeskerakondVäljaEttekirjutus nr 60 Eesti Keskerakonnale2017.02.14 KE ettek. sularaha.bdoc

Ettekirjutus 60 Lisad 1-8.bdoc.bdoc

Lisa 1-2016.09.20 Keskerakond - vastus järelepärimisele (7).bdoc

Keskerakond - vastus järelepärimisele.pdf

Lisa 1- 2016.09.20 Keserakond vastuse lisa (6).pdf

Lisa 2-2016.09.09 järelep KE-le (6).bdoc

2016.09 järelep KE-le.docx

KE garantiikiri 02.12.2014.pdf

Lisa 3 Postimehe 06.12.2016 artikkel.pdf

Lisa 4 (2).bdoc

2015.09.02 järelepärimine_KE sularaha.doc

Lisa 5 (2).bdoc

2015-09-24 ERJK-Vastus järelepärimisele.doc

1. Konto väljavõte EE303300333424390005 Arvelduskonto EUR 01.01.2014-31.12.2014.pdf

2. Pearaamat 2014 aruandvad isikud.pdf

3. Pearaamat 2015 aruandvad isikud.pdf

4. Laekumiste nimekiri 2014.pdf

5. Laekumiste nimekiri 2014 kassasse.pdf

6. Annetused 2014 üle 1200.pdf

7. Annetused 2015 7 kuud.pdf

8. Laekumised 2015 7 kuud.pdf

9. Sulas laekumised 2015 7 kuud.pdf

10. Raamatupidamisfirma Oü Simar töötaja Marika Löve selgitus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni järelepärimisele September 2015 nr 31.pdf

Lisa 6 (2).bdoc

EK 55_esitamata andmed.docx

Lisa 7 (2).bdoc

2015-10-21 ERJK-Vastus ettekirjutusele nr 55.doc

1) Üherealine väljavõte raamatupidamispro.pdf

2) Üherealine väljavõte raamatupidamispro.pdf

3) Üherealine kassa koondkonto väljavõte.pdf

4) Väljavõte raamatupidamisprogrammist pe.pdf

5) Väljavõte raamatupidamisprogrammist pe.pdf

6)Sularahas liikmemaksude ja annetuste la.pdf

Lisa 8 (2).bdoc

järelepärimine _rp_KE.docx

Ettekirjutus 60 Lisad 9-20.bdoc.bdoc

Lisa 14 Erakonna 2016.04.11 kiri.bdoc

Seisukoht_ERJK_ärakuulamine sularaha_11042016.pdf

Lisa 15 komisjoni 2016.04.22 teade.bdoc

2016.04 menetluse jatkamine_KE.pdf

Lisa 16 Erikontrolli aruanne 2016.07.06.bdoc

aruanne-final.pdf

Lisa 17-2016.10.25 Keskerakonna ärakuulamine (2).bdoc

2016.10. Keskerakonna ärakuulamine.docx

Lisa 18 Erakonna 2016.12.13 vastus.bdoc

Seisukoht_ERJK_Keskerakond_13122016.pdf

Lisa 19 Komisjoni 2016.12.21 Päring Keskerakonnale.bdoc

2016.12.21 Päring Keskerakonnale.docx

2016.12.21 Päring Keskerakonnale lisa.pdf

Lisa 20 Erakonna 2017.01.18 vastus.bdoc

Vastus_ERJK_Keskerakond_KKallo_18012017.pdf

Lisa 9 (2).bdoc

2015-10-26 ERJK-Vastus järelepärimisele.doc

2014-12-31 SR jääk_inventuur.pdf

KE Raamatupidamise sise-eeskiri.pdf

Lisa 10.bdoc

2015-11-23 ERJK-Vastus järelepärimisele.doc

Lisa 11.bdoc

2016.01.20 Päring KE_3.docx

Lisa 12.bdoc

Vastus ERJK_10.02.2016.docx

Lisa 13-2016.03.10 KE ärakuulamiseks.bdoc

2016.03.10 KE ärakuulamiseks.pdf

2017.02.12 KE ettek. sularaha.docx