Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-14/3
Pealkiri:
Teine sunniraha hoiatus Meelis Kaldalule
Kuupäev:
03.06.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
ERJK
Faili nimi
II hoiatus_Meelis Kaldalu.pdf
II hoiatus_Meelis Kaldalu.doc
II hoiatus_Meelis Kaldalu.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-14/5Vastus Meelis Kaldalu pöördumiseleERJKVäljaVastus Meelis Kaldalu pöördumiseleVastus pöördumisele (ddoc)

Vastus pöördumisele (pdf)

Vastuskiri (pdf)

31-3/13-14/4Meelis Kaldalu pöördumineMeelis KaldaluSisseMeelis Kaldalu pöörduminePöördumine (pdf)

Lisa (png)

31-3/13-14/2Sunniraha hoiatus Meelis KaldaluleMeelis KaldaluVäljaSunniraha hoiatus Meelis KaldaluleSunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (pdf)

31-3/13-14/1Ettekirjutus nr 21 Meelis KaldaluleMeelis KaldaluVäljaEttekirjutus nr 21 Meelis KaldaluleEttekirjutus (pdf)

ettekirjutus (doc)

ettekirjutus (ddoc)