Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/19-4/3
Pealkiri:
Tallinna Halduskohtu määrus kaebuse menetlusse võtmiseks
Kuupäev:
30.08.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus, Piret Laanemäe
Faili nimi
3-19-1629 Keskerakond vs ERJK (men).asice
3-19-1629 Keskerakond vs ERJK (men).docx

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/19-4/9Tallinna Halduskohtu kohtumäärus menetluse peatamiseksTallinna Halduskohus, Helle KaskSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärus menetluse peatamiseksKohtumäärus (asice)

Kohtumäärus (docx)

31-3/19-4/8ERJK vastus kaebuseleTallinna HalduskohusVäljaERJK vastus kaebuseleLisa (pdf)

Vastuskiri (asice)

Lisa (bdoc)

Vastuskiri (docx)

31-3/19-4/7Volikiri haldusasjas nr 3-19-1629Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-19-16292019.09.16 Volituste andmine 3-19-1629.asice

2019.09.16 Volituste andmine 3-19-1629.pdf

31-3/19-4/6Volikiri K.T. haldusasjas nr 3-19-1629Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri K.T. haldusasjas nr 3-19-16292019.09.16 Volituste andmine 3-19-1629 K.T.pdf

2019.09.16 Volituste andmine 3-19-1629 K.T.asice

31-3/19-4/5KohtukutseTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtukutse2019.09.05 H. L. kutse 16.10.2019 istungile (1).pdf

2019.09.05 L. O. kutse 16.10.2019 istungile.pdf

31-3/19-4/4Kohtumäärus haldusasjas nr 3-19-1629Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-19-1629Kohtuistungi aeg(Keskerakond vs ERJK).docx

2019.09.05 Kohtuistungi aeg(Keskerakond vs ERJK).asice

31-3/19-4/2Keskerakonna kaebus Tallinna HalduskohtuleAdvokaadibüroo Sirel&Partnerid OÜ, Kristel Viru (Keskerakonna lepinguline esindaja)SisseKeskerakonna kaebus Tallinna HalduskohtuleKaebus (asice)

Lisa 2 (pdf)

Kaebus (pdf)

Lisa 4 (pdf)

Lisa 3 (pdf)

Lisa 6 (xlsx)

Lisa 5 (pdf)

Lisa 8 (pdf)

Lisa 7 (pdf)

Lisa 10 (pdf)

Lisa 9 (pdf)

Lisa 12 (pdf)

Lisa 11 (pdf)

Lisa 14 (pdf)

Lisa 13 (pdf)

Lisa 16 (bdoc)

Lisa 15 (pdf)

Lisa 17 (pdf)

Lisa 16 (pdf)

Lisa 19 (asice)

Lisa 18 (pdf)

Lisa 19 (pdf)

Lisa 19 (docx)

Lisa 21 (pdf)

Lisa 20 (pdf)

Lisa 22 (pdf)

31-3/19-4/1Etekirjutus nr 79 KeskerakonnaleMTÜ Eesti Keskerakond; vandeadvokaat K.ViruVäljaEtekirjutus nr 79 Keskerakonnale2019.07. Ettekirjutus 79 KE Pealinn.pdf

2019.07. Ettekirjutus 79 KE Pealinn.asice

Lisa 2_Pealinn_27.02.2017_KE.pdf

Lisa 1 2018.12.07 Riigikontrolli pöördumine-KOV 2017 juhtumid.pdf

Lisa 4_Pealinn 19.06.2017_KE.pdf

Lisa 3_Pealinn 20.03.2017_ KE.pdf

2019.02 KE men.algat. ja järelep.docx

Lisa 5 2019.02 KE men.algat. ja järelep.asice

Lisa 2_Pealinn 20.03.2017_ KE.pdf

Lisa 1_Pealinn_27.02.2017_KE.pdf

Lisa 6 Vastus ERJK_Keskerakond_08032019.asice

Lisa 3_Pealinn 19.06.2017_KE.pdf

Lisa 7 2019.04.17 KE ärakuulamiskiri.asice

Vastus ERJK_Keskerakond_08032019.pdf

Lisa 7 Lisa 1 2018.12.07 Riigikontrolli pöördumine-KOV 2017 juhtumid.pdf

2019.04.17 KE ärakuulamiskiri.pdf

Lisa 7 Lisa 3_Pealinn 20.03.2017_ KE.pdf

Lisa 7 Lisa 2_Pealinn_27.02.2017_KE.pdf

Lisa 7 Lisa 5 2019.02 KE men.algat. ja järelep.asice

Lisa 7 Lisa 4_Pealinn 19.06.2017_KE.pdf

Lisa 1_Pealinn_27.02.2017_KE (1).pdf

2019.02 KE men.algat. ja järelep (1).docx

Lisa 3_Pealinn 19.06.2017_KE (1).pdf

Lisa 2_Pealinn 20.03.2017_ KE (1).pdf

Vastus ERJK_Keskerakond_08032019 (1).pdf

Lisa 7 Lisa 6 Vastus ERJK_Keskerakond_08032019.asice

Vastus ärakuulamiskirjale_ ERJK_Keskerakond_21052019.pdf

Lisa 8 2019.05.21 Vastus ärakuulamiskirjale.asice