Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-19/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 26 Veiko Rämmelile
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Veiko Rämmel
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 26 Veiko Rämmel.ddoc
2013.12.18 EK nr 26 Veiko Rämmel.doc
2013.12.18 EK nr 26 Veiko Rämmel.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-19/3Teine sunniraha hoiatus Veiko RämmelileERJKVäljaTeine sunniraha hoiatus Veiko RämmelileSunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

II sunniraha hoiatus (pdf)

31-3/13-19/2Sunniraha hoiatus Veiko RämmelileVeiko RämmelVäljaSunniraha hoiatus Veiko RämmelileSunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (pdf)