Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/19-4/2
Pealkiri:
Keskerakonna kaebus Tallinna Halduskohtule
Kuupäev:
27.08.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Advokaadibüroo Sirel&Partnerid OÜ, Kristel Viru (Keskerakonna lepinguline esindaja)
Faili nimi
Kaebus halduskohtule_MTÜ KE vs ERJK_22082019.asice
Lisa 2 ERJK töökord.pdf
Kaebus halduskohtule_MTÜ KE vs ERJK_22082019.pdf
Lisa 4 ERJK 2019.06.13 protokoll 100 (1).pdf
Lisa 3 ERJK otsus menetluse alustamiseks 2019.02.07 protokoll 96.pdf
Lisa 6 Volikogu_liikmete_nimekiri_PK_valitud_kontaktid_12.01.2019.xlsx
Lisa 5 - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (80052459) - Äriregistri teabesüsteem.pdf
Lisa 8 Volikogu - Keskerakond_Tõnis Mölder.pdf
Lisa 7 Eesti Keskerakonna fraktsioon - Riigikogu_Tõnis Mölder.pdf
Lisa 10 Revisjonikomisjon - Vabaerakond_Anne Hansberg.pdf
Lisa 9 Põhikiri - Keskerakond_Tõnis Mölder.pdf
Lisa 12 - Põhikiri_Reformierakond.pdf
Lisa 11 - Revisjonitoimkond _ Reformierakond (1).pdf
Lisa 14 - põhikiri_Isamaa.pdf
Lisa 13 - Volikogu _liikmed_Isamaa Erakond.pdf
Lisa 16_Õiguskantsleri kiri ERJK.bdoc
Lisa 15_EJRK liikmete nimekiri.pdf
Lisa 17_ERJK soovib Keskerakonnalt 220 000 euro tasumist ühe maksena _ Eesti _ ERR.pdf
Vastus_erakondade rahastamise järelevalve komisjon.pdf
Lisa 19_ERJK 2019.06.10 Pöördumine PSK-le.asice
Lisa 18 faktikontroll EPL.pdf
2019.06 EKS-i probleemid.pdf
Pöördumine PSK-le.docx
Lisa 21 Avalike suhete teenistuse põhimäärus.pdf
Lisa 20_agu_magistritöö.pdf
Lisa 23 maksekorraldus.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/19-4/9Tallinna Halduskohtu kohtumäärus menetluse peatamiseksTallinna Halduskohus, Helle KaskSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärus menetluse peatamiseksKohtumäärus (asice)

Kohtumäärus (docx)

31-3/19-4/8ERJK vastus kaebuseleTallinna HalduskohusVäljaERJK vastus kaebuseleLisa (pdf)

Vastuskiri (asice)

Lisa (bdoc)

Vastuskiri (docx)

31-3/19-4/7Volikiri haldusasjas nr 3-19-1629Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-19-16292019.09.16 Volituste andmine 3-19-1629.asice

2019.09.16 Volituste andmine 3-19-1629.pdf

31-3/19-4/6Volikiri K.T. haldusasjas nr 3-19-1629Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri K.T. haldusasjas nr 3-19-16292019.09.16 Volituste andmine 3-19-1629 K.T.pdf

2019.09.16 Volituste andmine 3-19-1629 K.T.asice

31-3/19-4/5KohtukutseTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtukutse2019.09.05 H. L. kutse 16.10.2019 istungile (1).pdf

2019.09.05 L. O. kutse 16.10.2019 istungile.pdf

31-3/19-4/4Kohtumäärus haldusasjas nr 3-19-1629Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-19-1629Kohtuistungi aeg(Keskerakond vs ERJK).docx

2019.09.05 Kohtuistungi aeg(Keskerakond vs ERJK).asice

31-3/19-4/3Tallinna Halduskohtu määrus kaebuse menetlusse võtmiseksTallinna Halduskohus, Piret LaanemäeSisseTallinna Halduskohtu määrus kaebuse menetlusse võtmiseksKohtumäärus (asice)

Kohtumäärus (docx)

31-3/19-4/1Etekirjutus nr 79 KeskerakonnaleMTÜ Eesti Keskerakond; vandeadvokaat K.ViruVäljaEtekirjutus nr 79 Keskerakonnale2019.07. Ettekirjutus 79 KE Pealinn.pdf

2019.07. Ettekirjutus 79 KE Pealinn.asice

Lisa 2_Pealinn_27.02.2017_KE.pdf

Lisa 1 2018.12.07 Riigikontrolli pöördumine-KOV 2017 juhtumid.pdf

Lisa 4_Pealinn 19.06.2017_KE.pdf

Lisa 3_Pealinn 20.03.2017_ KE.pdf

2019.02 KE men.algat. ja järelep.docx

Lisa 5 2019.02 KE men.algat. ja järelep.asice

Lisa 2_Pealinn 20.03.2017_ KE.pdf

Lisa 1_Pealinn_27.02.2017_KE.pdf

Lisa 6 Vastus ERJK_Keskerakond_08032019.asice

Lisa 3_Pealinn 19.06.2017_KE.pdf

Lisa 7 2019.04.17 KE ärakuulamiskiri.asice

Vastus ERJK_Keskerakond_08032019.pdf

Lisa 7 Lisa 1 2018.12.07 Riigikontrolli pöördumine-KOV 2017 juhtumid.pdf

2019.04.17 KE ärakuulamiskiri.pdf

Lisa 7 Lisa 3_Pealinn 20.03.2017_ KE.pdf

Lisa 7 Lisa 2_Pealinn_27.02.2017_KE.pdf

Lisa 7 Lisa 5 2019.02 KE men.algat. ja järelep.asice

Lisa 7 Lisa 4_Pealinn 19.06.2017_KE.pdf

Lisa 1_Pealinn_27.02.2017_KE (1).pdf

2019.02 KE men.algat. ja järelep (1).docx

Lisa 3_Pealinn 19.06.2017_KE (1).pdf

Lisa 2_Pealinn 20.03.2017_ KE (1).pdf

Vastus ERJK_Keskerakond_08032019 (1).pdf

Lisa 7 Lisa 6 Vastus ERJK_Keskerakond_08032019.asice

Vastus ärakuulamiskirjale_ ERJK_Keskerakond_21052019.pdf

Lisa 8 2019.05.21 Vastus ärakuulamiskirjale.asice