Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-15/2
Pealkiri:
Sunniraha hoiatus Mihkel Tammelaanele
Kuupäev:
14.01.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Mihkel Tammelaan
Faili nimi
hoiatus_Mihkel Tammelaan.pdf
hoiatus_Mihkel Tammelaan.ddoc
hoiatus_Mihkel Tammelaan.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-15/1Ettekirjutus nr 22 Mihkel TammelaaneleMihkel TammelaanVäljaEttekirjutus nr 22 Mihkel Tammelaaneleettekirjutus (ddoc)

ettekirjutus (doc)

Ettekirjutus (pdf)