Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-2/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 66 Valimisliit Südamega Tartu
Kuupäev:
10.01.2018
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Valimisliit Südamega Tartu juhtima õigustatud isikud Meelis Kaldalu, Reio Laurits
Faili nimi
Ettek nr 66 VL Südamega Tartu aruanne 2018.bdoc
Ettekirjutus VL Südamega Tartu 2018.docx
Lisa 1 VL-le saadetdu meilid.docx
Ettekirjutus VL Südamega Tartu 2018.pdf