Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-5/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 12 Harri Kirtile
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Harri Kirt
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 12 Harri Kirt.ddoc
2013.12.18 EK nr 12 Harri Kirt.doc
2013.12.18 EK nr 12 Harri Kirt.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-5/3Teine sunniraha hoiatus Harri KirtileERJKVäljaTeine sunniraha hoiatus Harri KirtileII sunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)

31-3/13-5/2Sunniraha hoiatus Harri KirtileHarri KirtVäljaSunniraha hoiatus Harri KirtileSunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)