Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/17-1/22
Pealkiri:
Riigikohtu kohtumäärus
Kuupäev:
05.11.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Riigikohus

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/17-1/21KE kassatsioonikaebus RiigikohtuleEesti Keskerakond, esindaja Advokaadibüroo TGS Baltic, vandeadvokaat Paul Varul, vandeadvokaat Triin KaurovSisseKE kassatsioonikaebus Riigikohtule
31-3/17-1/20Tallinna Ringkonnakohtu 4.04.2019 otsusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu 4.04.2019 otsus
31-3/17-1/19Täiendav taotlus menetluskulude kindlaksmääramiseksAdvokaadibüroo TGS Baltic, vandeadvokaat Paul Varul, vandeadvokaat Triin Kaurov (Eesti Keskerakonna lepinguline esindaja)SisseTäiendav taotlus menetluskulude kindlaksmääramiseks
31-3/17-1/1Ettekirjutus nr 60 Eesti KeskerakonnaleMTÜ Eesti KeskerakondVäljaEttekirjutus nr 60 Eesti Keskerakonnale2017.02.12 KE ettek. sularaha.docx