Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-23/1
Pealkiri:
Ettekirjutus nr 30 Valimisliidule Tegus Koduvald (Vastseliina vald)
Kuupäev:
19.12.2013
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Valimisliidu Tegus Koduvald juhtima õigustatud isikud Sirje Hussar ja Aado Kuhlap
Faili nimi
2013.12.18 EK nr 30 VL Tegus koduvald (vastseliina).ddoc
2013.12.18 EK nr 30 VL Tegus koduvald (vastseliina).docx
2013.12.18 EK nr 30 VL Tegus koduvald (vastseliina).pdf