Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/15-3/7
Pealkiri:
Tallinna Halduskohtu määrus kohtuistungi määramiseks
Kuupäev:
10.09.2015
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/15-3/16Ettekirjutuse täitmisestArvo SarapuuSisseEttekirjutuse täitmisest
31-3/15-3/15Ettekirjutuse täitmisestArvo SarapuuSisseEttekirjutuse täitmisest
31-3/15-3/14Tallinna Ringkonnakohtu kohtuotsusTallinna RingkonnakohusSisseTallinna Ringkonnakohtu kohtuotsusKohtuotsus (pdf)

Kohtuotsus (bdoc)

31-3/15-3/13Seisukoht Arvo Sarapuu 08.06.2017 seisukohaleTallinna RingkonnakohusVäljaSeisukoht Arvo Sarapuu 08.06.2017 seisukohale
31-3/15-3/12Kaebaja täiendav seisukoht ringkonnakohtuleAdvokaadibüroo Eversheds Ots & Co, Toomas PikamäeSisseKaebaja täiendav seisukoht ringkonnakohtule
31-3/15-3/11Tallinna Ringkonnakohtu kohtumäärusTallinna Ringkonnakohus, Siiri PajupuuSisseTallinna Ringkonnakohtu kohtumäärus
31-3/15-3/10Vastus apellatsioonkaebusele haldusasjas nr 3-15-917Arvo Sarapuu esindaja vandeadvokaat Toomas PikamäeSisseVastus apellatsioonkaebusele haldusasjas nr 3-15-917
31-3/15-3/9Apellatsioonkaebus haldusasjas nr 3-15-917Tallinna RingkonnakohusVäljaApellatsioonkaebus haldusasjas nr 3-15-917
31-3/15-3/8Tallinna Halduskohtu otsus (haldusasi 3-15-917)Tallinna RingkonnakohusSisseTallinna Halduskohtu otsus (haldusasi 3-15-917)
31-3/15-3/6Vastustaja täiendav seisukohtERJKVäljaVastustaja täiendav seisukoht
31-3/15-3/5Kaebaja 19.06.2015 seisukoht vastustaja vastuse osasArvo Sarapuu, esindaja Toomas PikamäeSisseKaebaja 19.06.2015 seisukoht vastustaja vastuse osas
31-3/15-3/4Komisjoni seisukohtTallinna HalduskohusVäljaKomisjoni seisukoht
31-3/15-3/3Vastus kohtunõudeleTallinna HalduskohusVäljaVastus kohtunõudele
31-3/15-3/2Arvo Sarapuu kaebus ja kohtunõueTallinna HalduskohusSisseArvo Sarapuu kaebus ja kohtunõue
31-3/15-3/1Ettekirjutus nr 52 Arvo SarapuuleERJKVäljaEttekirjutus nr 52 Arvo SarapuuleEttekirjutus (pdf)