Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-7/3
Pealkiri:
Teine sunniraha hoiatus Ilmar Ibragimovile
Kuupäev:
03.06.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
ERJK
Faili nimi
II hoiatus_Ilmar Ibragimov.pdf
II hoiatus_Ilmar Ibragimov.doc
II hoiatus_Ilmar Ibragimov.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-7/2Sunniraha hoiatus Ilmar IbragimovileIlmar IbragimovVäljaSunniraha hoiatus Ilmar IbragimovileSunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)

31-3/13-7/1Ettekirjutus nr 14 Ilmar IbragimovileIlmar IbragimovVäljaEttekirjutus nr 14 Ilmar Ibragimovileettekirjutus (ddoc)

Ettekirjutus (pdf)

ettekirjutus (doc)