Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/18-7/29
Pealkiri:
Kaebaja menetluskulude nimekiri
Kuupäev:
17.12.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Vandeadvokaat T. Pikamäe
Faili nimi
2019.12.11 Apellandi menetluskulud.pdf
Menetluskulud (2).pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/18-7/31T. Aasa kassatsioonikaebus RiigikohtuleRiigikohtu halduskolleegiumSisseT. Aasa kassatsioonikaebus RiigikohtuleMaksekorraldus (pdf)

Maksekorraldus (bdoc)

Kassatsioonikaebus (asice)

Kaaskiri (asice)

Kaaskiri (docx)

Kassatsioonikaebus (docx)

31-3/18-7/30Kohtuotsus haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna RingkonnakogusSisseKohtuotsus haldusasjas nr 3-18-13183-18-1318 otsus.pdf

3-18-1318 otsus (1).asice

31-3/18-7/28KohtukutseTallinna RingkonnakohusSisseKohtukutseKohtukutse (pdf)

31-3/18-7/27Tallinna Ringkonnakohtu kohtumäärusTallinna Ringkonnakohus, Monika LaatsitSisseTallinna Ringkonnakohtu kohtumäärusKohtumäärus (asice)

Kohtumäärus (pdf)

31-3/18-7/26Volikiri haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna RingkonnakohusVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-18-13182019.06. Volituste andmine 3-18-1318.asice

2019.06. Volituste andmine 3-18-1318.docx

31-3/18-7/25Vastus apellatsioonkaebuseleTallinna Ringkonnakohus; Vandeadvokaat Toomas PikamäeVäljaVastus apellatsioonkaebusele2019.06.05 ERJK vastus apellatsioonkaebusele.asice

2019.06.05 ERJK vastus apellatsioonkaebusele.pdf

31-3/18-7/24Kohtumäärus menetlusse võtmineTallinna RingkonnakohusSisseKohtumäärus menetlusse võtmine2019.05.06 3-18-1318, menetlusse.asice

3-18-1318, menetlusse.docx

31-3/18-7/23Apellatsioonkaebus Tallinna RingkonnakohtuleAdvokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, vandeadvokaat Toomas Pikamäe (T. Aasa esindaja)SisseApellatsioonkaebus Tallinna RingkonnakohtuleApellatsioonikaebus lisadega (docx)

Apellatsioonikaebus lisadega (asice)

Apellatsioonikaebus lisadega (pdf)

Apellatsioonikaebus lisadega (pdf)

31-3/18-7/22Tallinna Halduskohtu otsusTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseTallinna Halduskohtu otsus3-18-1318 otsus.docx

3-18-1318 otsus.asice

31-3/18-7/21Kaebaja vastus haldusasjas nr 3-18-1318Vandeadvokaat T. PikamäeSisseKaebaja vastus haldusasjas nr 3-18-1318Kaebaja vastus vastustaja 18.02.2019 seisukohale (haldusasi nr 3-18-1318).docx

Kaebaja vastus vastustaja 18.02.2019 seisukohale (haldusasi nr 3-18-1318)(2).asice

31-3/18-7/20Vastus kaebaja seisukohale haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVastus kaebaja seisukohale haldusasjas nr 3-18-13182019.03. ERJK vastus kaebaja seisukohale EK 71 3-18-1318.pdf

2019.03. ERJK vastus kaebaja seisukohale EK 71 3-18-1318.asice

31-3/18-7/19Kaebaja seisukoht haldusasjas nr 3-18-1318T.A esindaja vandeadvokaat T. PikamäeSisseKaebaja seisukoht haldusasjas nr 3-18-1318Lisa 5 - 18.02.2019 arve nr 20190126.pdf

Lisa 4 - 30.11.2018 arve nr 20181953.pdf

2019.02.18 Kaebaja täiendav seisukoht haldusasjas nr 3-18-1318.asice

Lisa 1 - MTÜ Korruptsiooniradari üld- ja isikuandmete ajalugu.pdf

Kaebaja täiendav seisukoht haldusasjas nr 3-18-1318.docx

Lisa 3 - 02.06.2017 avaldatud postitus Korruptsioonikonverentsi kohta.pdf

Lisa 2 - 02.06.2017 avaldatud postitus MTÜ Korruptsiooniradari asutamise kohta.pdf

Lisa 5 - Ajalehe Postimees veebilehel 23.03.2018 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 4 - Ajalehe Postimees veebilehel 19.12.2017 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 7 - Rahageeniuse portaalis 06.09.2018 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 6 - ERR 16.08.2018 uudis seoses MTÜ Korruptsiooniradari rahastamisega.pdf

2019.02.18 Kaebaja menetluskulude taotlus asjas nr 3-18-1318.asice

Lisa 8 - ERR 22.08.2018 uudis Ardo Ojasalu tagasikutsumise kohta.pdf

Lisa 1 - 31.07.2018 arve nr 20181229.pdf

Kaebaja menetluskulude taotlus asjas nr 3-18-1318.docx

Lisa 3 - 31.10.2018 arve nr 20181770.pdf

Lisa 2 - 30.09.2018 arve nr 20181589.pdf

31-3/18-7/18Täiendav vastus haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja; Vandeadvokaat T. PikamäeVäljaTäiendav vastus haldusasjas nr 3-18-13182019.02.18 ERJK vastus kaebusele EK 71 3-18-1318.pdf

2019.02.18 ERJK vastus kaebusele EK 71 3-18-1318.asice

31-3/18-7/17Kohtumäärus haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus, Tallinna kohtumajaSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-18-13182019.01.18 Kohtumäärus 3-18-1318 km.bdoc

3-18-1318 km.docx

31-3/18-7/16Seisukoht kirjaliku menetluse osasAdvokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, vandeadvokaat Toomas Pikamäe (T. A. esindaja)SisseSeisukoht kirjaliku menetluse osasKiri (docx)

Kiri (bdoc)

31-3/18-7/15Vastus kohtuleTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVastus kohtule2018.11. ERJK vastus kohtule 3-18-1318.pdf

2018.11. ERJK vastus kohtule 3-18-1318.bdoc

31-3/18-7/14KohtumäärusTallinna Halduskohus, kohtunik Indrek Andreas PaukštysSisseKohtumäärusKohtumäärus (docx)

Kohtumäärus (bdoc)

31-3/18-7/13Kaebaja täiendav seisukohtVandeadvokaat Toomas PikamäeSisseKaebaja täiendav seisukohtKaebaja täiendav seisukoht haldusasjas nr 3-18-1318.docx

2018.10.15 Kaebaja täiendav seisukoht haldusasjas nr 3-18-1318.bdoc

31-3/18-7/12Kohtunõue seisukoha küsimiseksTallinna Halduskohus, Tallinna kohtumajaSisseKohtunõue seisukoha küsimiseks2018.10.12 Kohtunõue 3-18-1318.pdf

31-3/18-7/11Vastus kaebaja taotluse osasTallinna Halduskohus, Tallinna kohtumaja; Vandeadvokaat Toomas PikamäeVäljaVastus kaebaja taotluse osas2018.10.12 ERJK vastus kaebaja taotlusele 3-18-1318.bdoc

2018.10.12. ERJK vastus kaebaja taotlusele 3-18-1318.pdf

31-3/18-7/10Tõendite esitamine halduskohtuleAdvokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, vandeadvokaat Toomas Pikamäe, T. A. lepinguline esindajaSisseTõendite esitamine halduskohtuleKiri (bdoc)

Kiri (docx)

Kiri (msg)

Kiri (pdf)

31-3/18-7/9Taotlus tunnistaja ülekuulamiseksToomas Pikamäe, vandeadvokaat (Taavi Aasa lepinguline esindaja)SisseTaotlus tunnistaja ülekuulamiseksTaotlus (bdoc)

Taotlus (docx)

31-3/18-7/8Vastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja, vandeadvokaat Toomas PikamäeVäljaVastus kaebusele haldusasjas nr 3-18-13182018.08.27 ERJK vastus kaebusele EK 71 3-18-1318.bdoc

2018.08.27 ERJK vastus kaebusele EK 71 3-18-1318.docx

Lisa 1 Avaldus Erakondade Rahastamise Järelvalve Komisjonile.docx

Lisa 2 Keskerakonna valimisreklaam Vasalemma kooli õuel augustis 2018.jpg

31-3/18-7/7Tõlgete esitamine haldusasjas nr 3-18-1318T.A esindaja vandeadvokaat Toomas PikamäeSisseTõlgete esitamine haldusasjas nr 3-18-13182018.07.11Tõlgete esitamine haldusasjas nr 3-18-1318.bdoc

Tõlgete esitamine haldusasjas nr 3-18-1318.docx

Lisa 33 - Ajalehes Stolitsa 07.07.2017 ilmunud artikli tõlge.PDF

Lisa 34 - Ajalehes Stolitsa 10.08.2017 avaldatud artikli tõlge.PDF

Lisa 35 - Ajalehes Stolitsa 21.08.2017 ilmunud artikli tõlge.PDF

Lisa 36 - Ajalehes Stolitsa 07.09.2017 avaldatud artikli tõlge.PDF

Lisa 37 - Ajalehes Stolitsa 26.09.2017 avaldatud artikli tõlge.PDF

31-3/18-7/6Kaebus halduskohtuleT.A esindaja vandeadvokaat Toomas PikamäeSisseKaebus halduskohtule2018.02 T.Aas_menetlus_jarelp (1).docx

Lisa 3. vastus.bdoc

Austatud ERJK esimees Ardo Ojasalu (1).docx

Lisa 6 - Ettekirjutuse lisa 5 (Taavi Aasa 24.04.2018 vastuskiri).bdoc

ERJK vastus.docx

Lisa 7 - Ajalehes Postimees 12.01.2018 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 8 - Uudisteagentuuri BNS 08.02.2018 uudis.pdf

Lisa 9 - Ajalehes Postimees 09.02.2018 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 10 - ERR uudis Taavi Aas läheb ERJK vastu kohtusse.pdf

Lisa 11 - Ajalehes Õhtuleht 25.06.2018 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 12 - ERJK 31.05.2018 koosoleku protokoll nr 88.pdf

Lisa 13 - ERJK töökord.pdf

Lisa 14 - Tallinna Linnakantselei 18.05.2018 kiri ERJK-le.bdoc

f416066.rtf

Lisa 15 - Freqmedia Station monitooring.JPG

Lisa 16 - Ajalehe Postimees veebilehel 15.05.2017 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 17 - Ajalehe Postimees veebilehel 16.05.2017 avaldatud intervjuu.pdf

Lisa 18 - Ajalehe Postimees veebilehel 15.05.2017 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 19 - Ajalehes Postimees 16.05.2017 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 20 - Ajalehes Eesti Päevaleht 16.05.2017 ilmunud artikkel.pdf

Lisa 21 - Ajalehe Eesti Päevaleht 16.05.2017 juhtkiri.pdf

Lisa 22 - Veebilehel Delfi 15.05.2017 ilmunud uudis.pdf

Lisa 23 - Veebilehel Delfi 15.05.2017 avaldatud video.pdf

Lisa 24 - Veebilehel Delfi 15.05.2017 avaldatud video.pdf

Lisa 25 - Ajalehe Õhtuleht veebilehel 15.05.2017 ilmunud uudis.pdf

Lisa 26 - Väljatrükk presssinõukogu veebilehelt.pdf

Lisa 27 - Ajalehes Stolitsa 07.07.2017 ilmunud artikkel (vene keeles).pdf

Lisa 28 - Ajalehes Stolitsa 10.08.2017 avaldatud artikkel (vene keeles).pdf

Lisa 29 - Ajalehes Stolitsa 21.08.2017 ilmunud artikkel (vene keeles).pdf

Lisa 30 - Ajalehes Stolitsa 07.09.2017 ilmunud artikkel (vene keeles).pdf

Lisa 31 - Ajalehes Stolitsa 26.09.2017 avaldatud artikkel (vene keeles).pdf

2018.07.04 Kaebus.bdoc

Kaebus.docx

Lisa 1 - 04.06.2018 ettekirjutus nr 71.pdf

Lisa 2 - Ettekijrutuse lisa 1 (ajalehes Stolitsa 22.05.2017 ilmunud artikkel ja selle tõlge).pdf

Lisa 3 - Ettekirjutuse lisa 2 (Taavi Aasa 27.02.2018 vastuskiri).bdoc

Austatud ERJK esimees Ardo Ojasalu.docx

Lisa 4 - Ettekirjutuse lisa 3 (ERJK 16.02.2018 järelepärimine Taavi Aasale).bdoc

2018.02 T.Aas_menetlus_jarelp.docx

Lisa 5 - Ettekirjutuse lisa 4 (ERJK 02.04.2018 kiri Taavi Aasale).bdoc

Ärakuulamiskiri T.A. 02.04.2018.docx

Lisa 1.pdf

Lisa 1. tõlge Kandidaat on selgunud Tallinna linnapeaks võib saada Taavi Aas.docx

Lisa 2. 2018.02 T.A. menetlus_jarelp.bdoc

31-3/18-7/5Halduskohtu määrus kohtuasjas nr 3-18-1318Tallinna Halduskohus, kohtujurist Kristi TimmuskSisseHalduskohtu määrus kohtuasjas nr 3-18-13182018.07.10 kohtumäärus 3-18-1318 menetlusse.bdoc

3-18-1318 menetlusse.docx

31-3/18-7/4Ettekirjutuse nr 71 täitmise kohtaT.A.SisseEttekirjutuse nr 71 täitmise kohta2018.07.05 kiri ettekirjutuse 71 täitmisest.pdf

2018.07.05 T.A. ettekirjutuse täitmine-maksekorr.bdoc

payment.pdf

31-3/18-7/3Vastus teabenõudeleVandeadvokaat Toomas Pikamäe Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&CoVäljaVastus teabenõudele2018.07 vastus teabenõudele T.A.bdoc

2018.07 vastus teabenõudele T.A.docx

EKRE esindaja ERJKs.pdf

IRL ERJK 2016_0.pdf

KE esindaja ERJKs (2).pdf

KE esindajad ERJKs (1).pdf

REF esindaja ERJKs (1).bdoc

ERJK_29 02 2016.docx

REF esindaja ERJKs (2).pdf

Riigikontrolli esindajad ERJKs.bdoc

VK_ERJK_Komisjoni_liikme_tagasikutsumine_uue_nimetamine_08_09_2017.PDF

SDE esindajad ERJKs.bdoc

ERJK komisjoni liikme nimetamine.pdf

Vabaerak esindajad ERJKs.pdf

VVK esindajad ERJKs.bdoc

VVK esindajad ERJKs.pdf

Õiguskantsl esindaja ERJKs (1).bdoc

Erakondade Rahastamise Jarelevalve Komisjo....pdf

Õiguskantsl esindaja ERJKs (2).bdoc

Erakondade Rahastamise Jarelevalve Komisjo... (1).pdf

31-3/18-7/2Teabenõue ERJK-leAdvokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co, vandeadvokaat Toomas PikamäeSisseTeabenõue ERJK-leTeabenõue (bdoc)

Teabenõue (docx)

31-3/18-7/1Ettekirjutus nr 71 T. A.T. A.VäljaEttekirjutus nr 71 T. A.Ettekirjutus nr 71 T.A. 2018.06.04.bdoc

Ettekirjutus nr 71 T.A. 2018.06.04.docx

Lisa 1. Kirjutis Stolitsa 22.05.2017 nr 17.pdf

Lisa 1. tõlge.docx

Lisa 2. T.A. 27.02.2018 vastuskiri.bdoc

Austatud ERJK esimees Ardo Ojasalu.docx

Lisa 3. Komisjoni 2018.02.16 T. A. järelep.bdoc

2018.02 T.Aas_menetlus_jarelp.docx

2018.02 T.Aas_menetlus_jarelp (1).docx

Ärakuulamiskiri T.A. 02.04.2018.docx

Lisa 1.pdf

Lisa 1. tõlge Kandidaat on selgunud Tallinna linnapeaks võib saada Taavi Aas.docx

Lisa 2. 2018.02 T.A. menetlus_jarelp.bdoc

2018.02 T.Aas_menetlus_jarelp (2).docx

Austatud ERJK esimees Ardo Ojasalu (1).docx

Lisa 5. T.A. 2018.04.24 vastuskiri.bdoc

ERJK vastus.docx

Lisa 4. Komisjoni 2018.04.02 kiri T. A.bdoc

Ärakuulamiskiri T.A. 02.04.2018 (1).docx

Lisa 1 (1).pdf

Lisa 1. tõlge Kandidaat on selgunud Tallinna linnapeaks võib saada Taavi Aas (1).docx

Lisa 2. 2018.02 T.A. menetlus_jarelp (1).bdoc

2018.02 T.Aas_menetlus_jarelp (3).docx

Lisa 3. vastus.bdoc

Austatud ERJK esimees Ardo Ojasalu (2).docx