Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/14-35/15
Pealkiri:
Menetluse lõpetamise määrus
Kuupäev:
12.09.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus
Faili nimi
Sarapuu vs ERJK (men lõpet+kohtukulud) 3-14-51277.ddoc
Sarapuu vs ERJK (men lõpet+kohtukulud) 3-14-51277.doc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/14-35/20Arvo Sarapuu vastus haldusmenetluse alustamiseleArvo Sarapuu esindaja Toomas PikamäeSisseArvo Sarapuu vastus haldusmenetluse alustamiseleVastus (ddoc)

Vastus (docx)

31-3/14-35/19Haldusmenetluse alustamine ja isiku ärakuulamineERJKVäljaHaldusmenetluse alustamine ja isiku ärakuulamineIsiku ärakuulamine (docx)

Isiku ärakuulamine (pdf)

Isiku ärakuulamine (pdf)

Isiku ärakuulamine (docx)

Isiku ärakuulamine (ddoc)

Isiku ärakuulamine (jpg)

Isiku ärakuulamine (pdf)

Isiku ärakuulamine (pdf)

31-3/14-35/18Haldusmenetluse lõpetamineERJKVäljaHaldusmenetluse lõpetamineHaldusmenetluse lõpetamine (ddoc)

Haldusmenetluse lõpetamine (docx)

31-3/14-35/17Arvo Sarapuu seisukohad tema suhtes alustatud haldusmenetlusesArvo Sarapuu, Toomas Pikamäe (esindaja)SisseArvo Sarapuu seisukohad tema suhtes alustatud haldusmenetlusesSeisukoht (ddoc)

Seisukoht (pdf)

31-3/14-35/16Vastus Arvo Sarapuu taotluseleERJKSisseVastus Arvo Sarapuu taotluseleVastus taotlusele (docx)

Vastus taotlusele (ddoc)

31-3/14-35/14Taotlus haldusmenetluse peatamiseksArvo Sarapuu, Toomas PikamäeSisseTaotlus haldusmenetluse peatamiseksTaotlus (ddoc)

Taotlus (doc)

31-3/14-35/13Kaebaja kohtunõude täitmineArvo Sarapuu, Toomas PikamäeSisseKaebaja kohtunõude täitmineKohtunõude täitmine (ddoc)

Kohtunõude täitmine (docx)

Kohtunõude täitmine (ddoc)

Kohtunõude täitmine (pdf)

31-3/14-35/12Kohtunõue kaebajaleTallinna HalduskohusSisseKohtunõue kaebajaleKohtunõue (ddoc)

Kohtunõue (doc)

31-3/14-35/11Kinnituskiri Kingstor Varad Grupp OÜArvo Sarapuu, Toomas PikamäeSisseKinnituskiri Kingstor Varad Grupp OÜKinnituskiri (ddoc)

Kinnituskiri (docx)

31-3/14-35/10Vastus kohtunõudeleERJKVäljaVastus kohtunõudeleVastus kohtunõudele (pdf)

Vastus kohtunõudele (ddoc)

31-3/14-35/9Kohtunõue ja Arvo Sarapuu seisukoht menetluse lõpetamise osasToomas PikamäeSisseKohtunõue ja Arvo Sarapuu seisukoht menetluse lõpetamise osasKaebaja seisukoht (pdf)

Kaebaja seisukoht (docx)

Kaebaja seisukoht (pdf)

Kaebaja seisukoht (ddoc)

Kohtunõue (ddoc)

Kohtunõue (doc)

31-3/14-35/8Haldusmenetluse algatamisest Arvo Sarapuu suhtes erakonnaseaduse aluselERJKVäljaHaldusmenetluse algatamisest Arvo Sarapuu suhtes erakonnaseaduse aluselKiri isiku ärakuulamiseks (ddoc)

Kiri isiku ärakuulamiseks (pdf)

Lisa 5 (pdf)

Lisa 6 (pdf)

Lisa 1 (jpg)

Lisa 2 (pdf)

Lisa 3 (docx)

Lisa 4 (docx)

31-3/14-35/7Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamineERJKVäljaEttekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamineEttekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (jpg)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (ddoc)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (ddoc)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (docx)

31-3/14-35/6Arvo Sarapuu teade ettekirjutuse nr 42 täitmise kohtaArvo SarapuuSisseArvo Sarapuu teade ettekirjutuse nr 42 täitmise kohtaEttekirj. täitm ja valkul par.Sarapuu 09.07.2014.ddoc

2013 KOV valimiskulude_TƤiendav_A.Sarapuu 09.07.2014.xls

kviitung.pdf

31-3/14-35/5A. Sarapuu esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseA. Sarapuu esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärusSarapuu kaebus (doc)

Sarapuu kaebus (ddoc)

31-3/14-35/4Vastus kohtumäärusele A.Sarapuu kaebuse asjasERJKVäljaVastus kohtumäärusele A.Sarapuu kaebuse asjasvastus kohtumäärusele (ddoc)

vastus kohtumäärusele (doc)

vastus kohtumäärusele (pdf)

vastus kohtumäärusele (pdf)

vastus kohtumäärusele (ddoc)

vastus kohtumäärusele (docx)

vastus kohtumäärusele (pdf)

vastus kohtumäärusele (jpg)

vastus kohtumäärusele (pdf)

31-3/14-35/3Kohtumäärus Arvo Sarapuu kaebuse kohta ettekirjutuse nr 42 tühistamiseksTallinna HalduskohusSisseKohtumäärus Arvo Sarapuu kaebuse kohta ettekirjutuse nr 42 tühistamisekskohtumäärus (ddoc)

kohtumäärus (doc)

31-3/14-35/2Arvo Sarapuu kaebus ERJK ettekirjutuse nr 42 tühistamiseksIrma.Raik@kohus.ee>SisseArvo Sarapuu kaebus ERJK ettekirjutuse nr 42 tühistamiseksLisa 4 - Riigilõivu kviitung.pdf

Sarapuu kaebus (ddoc)

Sarapuu kaebus (pdf)

Lisa 1 - 27.05.2014 ettekirjutus nr 42.pdf

Lisa 2 - Arvo Sarapuu ja ERJK vaheline e-kirjavahetus.pdf

Lisa 3 - Tallinna Linnavalitsuse 19.06.2013 korraldus nr 900-k.pdf

31-3/14-35/1Ettekirjutus nr 42 Arvo SarapuuleERJKVäljaEttekirjutus nr 42 Arvo SarapuuleEttekirjutus nr 42 (pdf)

Ettekirjutus nr 42 lisadega (jpg)

Ettekirjutus nr 42 lisadega (pdf)

Ettekirjutus nr 42 lisadega (docx)

Ettekirjutus nr 42 lisadega (ddoc)

Ettekirjutus nr 42 lisadega (pdf)