Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/14-35/3
Pealkiri:
Kohtumäärus Arvo Sarapuu kaebuse kohta ettekirjutuse nr 42 tühistamiseks
Kuupäev:
30.06.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/14-35/20Arvo Sarapuu vastus haldusmenetluse alustamiseleArvo Sarapuu esindaja Toomas PikamäeSisseArvo Sarapuu vastus haldusmenetluse alustamisele
31-3/14-35/19Haldusmenetluse alustamine ja isiku ärakuulamineERJKVäljaHaldusmenetluse alustamine ja isiku ärakuulamineIsiku ärakuulamine (docx)

Isiku ärakuulamine (pdf)

Isiku ärakuulamine (pdf)

Isiku ärakuulamine (docx)

Isiku ärakuulamine (ddoc)

Isiku ärakuulamine (jpg)

Isiku ärakuulamine (pdf)

Isiku ärakuulamine (pdf)

31-3/14-35/18Haldusmenetluse lõpetamineERJKVäljaHaldusmenetluse lõpetamine
31-3/14-35/17Arvo Sarapuu seisukohad tema suhtes alustatud haldusmenetlusesArvo Sarapuu, Toomas Pikamäe (esindaja)SisseArvo Sarapuu seisukohad tema suhtes alustatud haldusmenetluses
31-3/14-35/16Vastus Arvo Sarapuu taotluseleERJKSisseVastus Arvo Sarapuu taotluseleVastus taotlusele (docx)

31-3/14-35/15Menetluse lõpetamise määrusTallinna HalduskohusSisseMenetluse lõpetamise määrus
31-3/14-35/14Taotlus haldusmenetluse peatamiseksArvo Sarapuu, Toomas PikamäeSisseTaotlus haldusmenetluse peatamiseks
31-3/14-35/13Kaebaja kohtunõude täitmineArvo Sarapuu, Toomas PikamäeSisseKaebaja kohtunõude täitmine
31-3/14-35/12Kohtunõue kaebajaleTallinna HalduskohusSisseKohtunõue kaebajale
31-3/14-35/11Kinnituskiri Kingstor Varad Grupp OÜArvo Sarapuu, Toomas PikamäeSisseKinnituskiri Kingstor Varad Grupp OÜ
31-3/14-35/10Vastus kohtunõudeleERJKVäljaVastus kohtunõudele
31-3/14-35/9Kohtunõue ja Arvo Sarapuu seisukoht menetluse lõpetamise osasToomas PikamäeSisseKohtunõue ja Arvo Sarapuu seisukoht menetluse lõpetamise osas
31-3/14-35/8Haldusmenetluse algatamisest Arvo Sarapuu suhtes erakonnaseaduse aluselERJKVäljaHaldusmenetluse algatamisest Arvo Sarapuu suhtes erakonnaseaduse aluselKiri isiku ärakuulamiseks (ddoc)

Kiri isiku ärakuulamiseks (pdf)

Lisa 5 (pdf)

Lisa 6 (pdf)

Lisa 1 (jpg)

Lisa 2 (pdf)

Lisa 3 (docx)

Lisa 4 (docx)

31-3/14-35/7Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamineERJKVäljaEttekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamineEttekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (jpg)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (ddoc)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (pdf)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (ddoc)

Ettekirjutuse nr 42 kehtetuks tunnistamine (docx)

31-3/14-35/6Arvo Sarapuu teade ettekirjutuse nr 42 täitmise kohtaArvo SarapuuSisseArvo Sarapuu teade ettekirjutuse nr 42 täitmise kohtaEttekirj. täitm ja valkul par.Sarapuu 09.07.2014.ddoc

2013 KOV valimiskulude_TƤiendav_A.Sarapuu 09.07.2014.xls

kviitung.pdf

31-3/14-35/5A. Sarapuu esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärusTallinna HalduskohusSisseA. Sarapuu esialgse õiguskaitse taotluse rahuldamata jätmise kohtumäärus
31-3/14-35/4Vastus kohtumäärusele A.Sarapuu kaebuse asjasERJKVäljaVastus kohtumäärusele A.Sarapuu kaebuse asjas
31-3/14-35/2Arvo Sarapuu kaebus ERJK ettekirjutuse nr 42 tühistamiseksIrma.Raik@kohus.ee>SisseArvo Sarapuu kaebus ERJK ettekirjutuse nr 42 tühistamiseks
31-3/14-35/1Ettekirjutus nr 42 Arvo SarapuuleERJKVäljaEttekirjutus nr 42 Arvo SarapuuleEttekirjutus nr 42 lisadega (jpg)

Ettekirjutus nr 42 lisadega (pdf)

Ettekirjutus nr 42 lisadega (docx)

Ettekirjutus nr 42 lisadega (ddoc)

Ettekirjutus nr 42 lisadega (pdf)