Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/19-4/6
Pealkiri:
Volikiri K.T. haldusasjas nr 3-19-1629
Kuupäev:
16.09.2019
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
E-post
Autor/adressaat:
Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumaja

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/19-4/9Tallinna Halduskohtu kohtumäärus menetluse peatamiseksTallinna Halduskohus, Helle KaskSisseTallinna Halduskohtu kohtumäärus menetluse peatamiseks
31-3/19-4/8ERJK vastus kaebuseleTallinna HalduskohusVäljaERJK vastus kaebusele
31-3/19-4/7Volikiri haldusasjas nr 3-19-1629Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaVäljaVolikiri haldusasjas nr 3-19-1629
31-3/19-4/5KohtukutseTallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtukutse
31-3/19-4/4Kohtumäärus haldusasjas nr 3-19-1629Tallinna Halduskohus Tallinna kohtumajaSisseKohtumäärus haldusasjas nr 3-19-1629
31-3/19-4/3Tallinna Halduskohtu määrus kaebuse menetlusse võtmiseksTallinna Halduskohus, Piret LaanemäeSisseTallinna Halduskohtu määrus kaebuse menetlusse võtmiseks
31-3/19-4/2Keskerakonna kaebus Tallinna HalduskohtuleAdvokaadibüroo Sirel&Partnerid OÜ, Kristel Viru (Keskerakonna lepinguline esindaja)SisseKeskerakonna kaebus Tallinna Halduskohtule
31-3/19-4/1Etekirjutus nr 79 KeskerakonnaleMTÜ Eesti Keskerakond; vandeadvokaat K.ViruVäljaEtekirjutus nr 79 Keskerakonnale