Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-13/3
Pealkiri:
Teine sunniraha hoiatus Lembit Langellile
Kuupäev:
03.06.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
ERJK
Faili nimi
II hoiatus_Lembit Langell_2.pdf
II hoiatus_Lembit Langell_2.doc
II hoiatus_Lembit Langell.ddoc

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-13/2Sunniraha hoiatus Lembit LangellileLembit LangellVäljaSunniraha hoiatus Lembit LangellileSunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

Sunniraha hoiatus (doc)

31-3/13-13/1Ettekirjutus nr 20 Lembit LangellileLembit LangellVäljaEttekirjutus nr 20 Lembit LangellileEttekirjutus (pdf)

ettekirjutus (ddoc)

ettekirjutus (doc)