Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks. ERJK dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise.

Registreerimise viit:
31-3/13-14/2
Pealkiri:
Sunniraha hoiatus Meelis Kaldalule
Kuupäev:
15.01.2014
Kirja liik:
Kiri
Saabumise viis:
Autor/adressaat:
Meelis Kaldalu
Faili nimi
hoiatus_Meelis Kaldalu.ddoc
hoiatus_Meelis Kaldalu.doc
hoiatus_Meelis Kaldalu.pdf

Seonduvad kirjad

Dokumendi viit Kuupäev Autor/adressaat Suund Pealkiri Failid
31-3/13-14/5Vastus Meelis Kaldalu pöördumiseleERJKVäljaVastus Meelis Kaldalu pöördumiseleVastus pöördumisele (ddoc)

Vastus pöördumisele (pdf)

Vastuskiri (pdf)

31-3/13-14/4Meelis Kaldalu pöördumineMeelis KaldaluSisseMeelis Kaldalu pöörduminePöördumine (pdf)

Lisa (png)

31-3/13-14/3Teine sunniraha hoiatus Meelis KaldaluleERJKVäljaTeine sunniraha hoiatus Meelis KaldaluleII sunniraha hoiatus (pdf)

Sunniraha hoiatus (doc)

Sunniraha hoiatus (ddoc)

31-3/13-14/1Ettekirjutus nr 21 Meelis KaldaluleMeelis KaldaluVäljaEttekirjutus nr 21 Meelis KaldaluleEttekirjutus (pdf)

ettekirjutus (doc)

ettekirjutus (ddoc)